24/BVHTTDL-HTQT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đặt tượng Bác Hồ tại Thành phố A-ca-pun-cô, Mê-hi-cô

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng

-Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Công văn số 6119/ CV-VPTW ngày 4 tháng 11 năm 2008 và Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 380/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc dựng tượng Bác Hồ tại thành phố A-ca-pun-cô, Mê-hi-cô, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin báo cáo như sau:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thành lập đoàn khảo sát thực tế và làm việc với đại diện thành phố A-ca-pun-cô. Sau khi khảo sát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ phương án xây dựng tượng Bác, mẫu tượng, chất liệu, không gian, kết cấu tượng, mặt bằng, phối cảnh đặt tượng như sau:

1. Tên công trình: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố A-ca- pun-cô, Mê-hi-cô.

2. Tên chủ quản đầu tư: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chủ đầu tư: Bảo tàng Hồ Chí Minh

3. Địa điểm xây dựng công trình: đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại lộ Miguel Aleman, vị trí đặt tượng đối diện với tượng Ximon Boliva, tượng anh hùng giải phóng dân tộc của Vê-nê-xuê-la.

4. Các hạng mục đầu tư công trình:

4.1. Đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Mẫu tượng: mẫu tượng bán than của tác giả Trần Văn Lắm được thu nhỏ kích thước cho phù hợp không gian.

- Kích thước tượng: cao 0,82m

- Chất liệu tượng: đồng pha chế theo kỹ thuật của Mê-hi-cô

- Chiều cao bục tượng: 1,66m

Bệ tượng vuông dưới bục: 1,2m x 1,2m x cao 0, 1m

Từ cốt 0.0 lên đỉnh đầu của tượng cao: 2,58m.

-Chất liệu: bê tông cốt thép, ốp đá hoa cương.

4.2. Bảng chữ đồng gắn trên bệ tượng bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Tây Ban Nha với nội dung:

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam

Trích Nghị quyết 24C/18.65 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tháng 11 năm 1987.

5. Dự toán tổng mức đầu tư: 530.740.000 VND

(Bằng chữ: Năm trăm ba mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí không thường xuyên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2010.

6. Trách nhiệm phối hợp:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; đảm nhận phần làm tượng mẫu; thiết kế bục bệ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyển sang cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô; tham gia lắp ghép tượng giai đoạn hoàn thiện.

- Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô chịu trách nhiệm: hợp đồng với nghệ nhân người Mê-hi-cô (đúc tượng theo kỹ thuật tiên tiến của Mê-hi-cô), theo dõi đúc tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuê và giám sát đơn vị xây bục, bệ tượng theo thiết kế đã được phê duyệt.

7. Thời gian khánh thành: ngày 19 tháng 5 năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ Ngoại giao;

-Tổng cục V - Bộ Công an;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, PTT (7)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác