24/TB -BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức về công tác chuẩn bị triển khai phương án A2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Ngày 04 tháng 10 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng, Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị phương án A2 (khi gặp trời mưa bão không thể tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình). Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện lãnh đạo các Nhà hát, các Trường nghệ thuật thuộc Bộ và Thường trực Ban Tổ chức.
Sau khi nghe Thường trực Ban Tổ chức báo cáo kế hoạch triển khai phương án A2, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Hoàn thiện phương án thiết kế ma két trang trí trong và ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia;
- Phối hợp với Trung tâm Hội nghị quốc gia tổ chức thực hiện việc trang trí theo ma két đã được phê duyệt.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo:

- Nhà hát Tuồng Việt Nam chuẩn bị kế hoạch, tổ chức thực hiện kịch bản phần trống hội 12 phút mở đầu Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật 30 phút kết thúc tại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội với chủ đề ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ lập kế hoạch, quân số, các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Trưởng Ban Tổ chức;
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác