2500/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về công trình “Nhà trải nghiệm phục vụ khách thăm quan” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 27 tháng 7 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi buổi làm việc về công trình “Nhà trải nghiệm phục vụ khách tham quan” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Dự họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam báo cáo nội dung công trình “Nhà trải nghiệm phục vụ khách thăm quan” và ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý triển khai thực hiện công trình “Nhà trải nghiệm phục vụ khách thăm quan” của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong năm 2011-2012 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ phê duyệt.

2. Yêu cầu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam điều chỉnh nội dung Dự án theo một số nguyên tắc như sau:

- Thiết kế kiến trúc công trình cần có điểm nhấn tạo nét văn hóa dân tộc, hài hòa với các hạng mục công trình đã có của Bảo tàng.

- Tính toán kỹ các công năng của Nhà trải nghiệm để có thể phục vụ cho nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc, trình diễn, biểu diễn, giáo dục và các dịch vụ phục vụ khách thăm quan để khi công trình đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả và tăng nguồn thu cho Bảo tàng, phấn đấu để sau 5 năm có thể tự chủ toàn bộ về tài chính.

- Cần ưu tiên sử dụng các vật tư, vật liệu sản xuất được trong nước, lựa chọn chủng loại vật tư phù hợp, tiết kiệm. Tính toán đầy đủ các hạng mục điện, phòng cháy chữa cháy, đường đi cho người tàn tật, công trình vệ sinh.

3. Sau khi điều chỉnh nội dung Dự án, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

                                             

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Cục Di sản văn hóa;

- Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (THTT) NHH.10.     

                                                                 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác