2501/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hiện vật” và “Nâng cấp Phòng trưng bày văn hoá Óc Eo” của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Ngày 26 tháng 7 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi buổi làm việc về công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hiện vật” và “Nâng cấp Phòng trưng bày văn hoá Óc Eo” của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Dự họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam báo cáo nội dung công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hiện vật”, công trình “Nâng cấp Phòng trưng bày văn hoá Óc Eo” và ý kiến của đại diện các đơn vị dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đồng ý triển khai thực hiện công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hiện vật” và “Nâng cấp Phòng trưng bày văn hoá Óc Eo” của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trong năm 2011-2012 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ phê duyệt.

2. Yêu cầu Bảo tàng Lịch sử Việt Nam điều chỉnh lại nội dung hai Dự án theo một số nguyên tắc sau:

- Chỉ cải tạo, nâng cấp phần bên trong, không được ảnh hưởng đến kiến trúc bên ngoài của công trình.

- Cắt giảm những hạng mục công việc chưa thực sự cần thiết (như việc trưng bày dưới sàn của Phòng trưng bày văn hoá Óc Eo). Đối với phần nâng cấp cải tạo, cần xác định việc cải tạo sửa chữa chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt cho đến khi xây dựng xong Bảo tàng Lịch sử quốc gia; ưu tiên sử dụng các vật tư, vật liệu sản xuất được trong nước. Đối với hạng mục tủ hiện vật, cần xem xét lại số lượng, chủng loại, giá cả đảm bảo yêu cầu công việc thiết thực với kinh phí hợp lý, tiết kiệm. Cần cân nhắc lại việc đầu tư thang máy. Tổng dự toán mỗi công trình khoảng 5 đến 7 tỷ đồng.

3. Sau khi điều chỉnh lại nội dung hai Dự án, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

                                 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Cục Di sản văn hóa;

- Bảo tàng Lịch sử Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (THTT) NHH.10  

                                                                             

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác