2506/TB-BVHTTD

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại thành phố Đà Lạt, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công tác văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng, có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trương Văn Thu và lãnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện: Tổng cục Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hoá, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác bảo tồn di sản văn hoá, kết hợp với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng về du lịch; việc thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các cuộc làm việc với tỉnh Lâm Đồng từ năm 2009 đến nay và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các công việc còn tồn đọng, đang dở dang và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện các nhiêm vụ được lãnh đạo Bộ kết luận tại các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng từ năm 2009 đến nay.

2) Giao Tổng cục Du lịch:

a) Chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch khẩn trương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Tây Nguyên, tổ chức khảo sát, hội thảo, xây dựng cơ chế liên kết vùng Tây Nguyên (chú ý chương trình Ba quốc gia - Một điểm đến) trong tháng 9/2012, hỗ trợ chuyên môn để tỉnh Lâm Đồng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.

- Hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng xây dựng Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại các tỉnh vùng Tây Nguyên – Lâm Đồng 2014, báo cáo tỉnh và trình Bộ trưởng xem xét trước tháng 9/2012, để kịp các công việc chuẩn bị ngay từ đầu năm 2013.

- Đề xuất Bộ mời lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tham gia các Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại nước ngoài trong chương trình năm 2013, 2014 để tham khảo kinh nghiệm phát triển du lịch, tổ chức sự kiện, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch chuẩn bị tổ chức Năm du lịch quốc gia 2014.

- Hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch 2012, đặc biệt chú ý phát triển du lịch nội địa.

3) Giao Cục Di sản văn hoá

- Hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng quản lý các di sản văn hoá, thắng cảnh trên địa bàn, thoả thuận, thẩm định chính xác các dự án tác động tới di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn.

- Tiếp tục hướng dẫn Tỉnh lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Vườn quốc gia Cát Tiên; đôn đốc việc triển khai bảo tồn, tu bổ di tích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, đặc biệt chú trọng tới Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

4) Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam khẩn trương tổ chức tập huấn  nhân lực vận hành Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu phi vật thể, kết nối hỗ trợ dữ liệu để Trạm hoạt động phát huy hiệu quả.

5) Đề nghị Tỉnh Lâm Đồng:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý các điểm di tích, danh thắng, có biện pháp hữu hiệu bảo vệ, khai thác thắng cảnh, di tích trên địa bàn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Di sản văn hoá. Kết hợp hài hoà giữa phát triển du lịch và bảo tồn di tích, giữ gìn môi trường sinh thái.

b) Khẩn trương triển khai việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

c) Sớm phối hợp với các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho di tích Vườn quốc gia Cát Tiên.

d) Quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp phù hợp sớm giải phóng mặt bằng Bệnh xá H32, để tiếp tục triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích quốc gia Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt. Bộ đã cấp kinh phí, nhưng địa phương chậm thực hiện do chưa giải phóng mặt bằng để di tích được phát huy sau khi công nhận. Về việc này, năm 2010 Bộ đã có ý kiến tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm.

e) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao để triển khai dự án xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt đảm bảo tiến độ đề ra.

g) Tái xác định sản phẩm du lịch của Lâm Đồng dựa trên cơ sở đặc trưng vùng Tây Nguyên và vùng phụ cận, theo hướng, nâng cấp sản phẩm du lịch cũ, đồng thời với kiến tạo các sản phẩm mới, ấn tượng, phù hợp. Cần nghiên cứu khai thác, phát triển sự kiện Festival hoa Đà Lạt định kỳ 2 năm/lần là thương hiệu, điểm nhấn cho du lịch Lâm Đồng và cả vùng Tây Nguyên.

h) Tỉnh nghiên cứu ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch Lâm Đồng qua đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia năm 2014.

k) Phối hợp với Tổng cục Du lịch, các tỉnh trong khu vực và các công ty lữ hành lớn trong nước và quốc tế tổ chức các đoàn Famtrip khảo sát và giới thiệu du lịch địa phương và kêu gọi đầu tư.

l) Khuyến khích, tuyên truyền các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đào tạo và khuyến khích việc đăng ký cấp Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam và nhãn xanh cho các loại hình dịch vụ khác

m) Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng các khu vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các địa điểm văn hoá, du lịch, danh lam thắng cảnh theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch đã ban hành.

6) Về kiến nghị của Địa phương:

a) Về hỗ trợ đầu tư tăng thêm kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa dành cho Lâm Đồng năm 2013 và những năm tiếp theo; hỗ trợ chương trình phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Bộ luôn quan tâm ủng hộ các địa phương vùng Tây Nguyên trong hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, đề nghị tỉnh Lâm Đồng xếp sắp thứ tự ưu tiên các dự án, đảm bảo đầu tư hoàn thành dứt điểm các công trình đã được hỗ trợ. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Di sản văn hoá và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn  địa phương xây dựng và triển khai thực hiện đúng quy định.

b) Tăng nguồn kinh phí hỗ trợ đối với một số dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia so với năm 2012. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung dự án theo yêu cầu của Cục Di sản văn hoá để Bộ có cơ sở xem xét. Đề nghị sớm có kế hoạch tổng thể phát bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích này đồng thời với lập hồ sơ công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Vườn quốc gia Cát Tiên

c) Tiếp tục quan tâm hỗ trợ từ nguồn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch để triển khai dự án: đường từ Quốc lộ 20 vào núi B’ Nôm B’Lan Rưng - Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng. Bộ ghi nhận đề xuất của địa phương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các thủ tục làm việc với Vụ Kế hoạch,Tài chính tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT;

Cục DSVH, Cục MTNATL,

Vụ KHTC, Vụ VHDT;

- Viện NCPTDL;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác