2507/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại thành phố Pleiku, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai, có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Măng Đung và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện: Tổng cục Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hoá, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc năm 2013 tại Gia Lai; công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên; bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; việc thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai từ năm 2009 đến nay và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các công việc còn tồn đọng, đang dở dang và  đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện các nhiêm vụ được lãnh đạo Bộ kết luận tại các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai từ năm 2009 đến nay.

2) Đề nghị tỉnh Gia Lai đẩy nhanh công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 theo Thông báo số 1823/TB-BVHTTDL ngày 08/6/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Giao Vụ Văn hoá dân tộc đôn đốc, hoàn thành Đề án trình lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 15/8/2012, đồng thời đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trong tháng 8/2012.

3) Giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch chủ trì, phối hợp với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên khảo sát chương trình liên kết phát triển du lịch vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ hợp tác phát triển du lịch “Ba quốc gia - Một điểm đến” vào tháng 8/2012 theo nhiệm vụ Quy hoạch phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4) Đề nghị tỉnh Gia Lai:

a) Tiếp tục rà soát bảo tồn cồng chiêng, đồng thời lập hồ sơ vinh danh các nghệ nhân dân gian, đặc biệt tập trung bảo tồn không gian văn hoá nơi cồng chiêng sống.

b) Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương và lựa chọn lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh xếp hạng di tích cấp tỉnh trên địa bàn.

c) Có kế hoạch cụ thể hoàn thành các hạng mục còn dở dang di tích Tây Sơn Thượng Đạo, cân nhắc chọn phương án phù hợp để tiếp tục triển khai dự án.

d) Thực hiện đúng quy trình thủ tục đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư để Bộ có cơ sở xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá. Giao Cục Di sản văn hoá và Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương thực hiện.

e) Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011.

g) Xây dựng đề án kế hoạch chương trình tổng thể phát huy không gian văn hoá Quảng trường “Đại đoàn kết” gắn với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Tây Nguyên; ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc quảng trường và vùng phụ cận.

h) Đẩy mạnh thu hút khách du lịch nội địa, có chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp, sớm xây dựng kế hoạch quảng bá thu hút khách du lịch nhân các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao lớn của địa phương và vùng Tây Nguyên, đặc biệt là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013.

l) Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng các khu vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các địa điểm văn hoá, du lịch, danh lam thắng cảnh theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch đã ban hành.

5) Về một số kiến nghị của tỉnh Gia Lai:

a) Việc tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ và lễ hội “Tây Nguyên mừng đón Bác Hồ” đề nghị Tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để Bộ có ý kiến về phối hợp, hỗ trợ đảm bảo đúng ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện.

b) Việc nâng cấp và chuyển đổi chủ quản đối với Trường trung cấp văn hoá nghệ thuật tỉnh Gia Lai đề nghị Tỉnh có văn bản để Bộ có cơ sở xem xét.

c) Việc hỗ trợ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, đề nghị Tỉnh có văn bản để Bộ có cơ sở xem xét.

d) Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực 2 năm 2013 tại Gia Lai. Đề nghị Tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất thời gian tổ chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Gia Lai;

- Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai;

- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT;

Cục DSVH, Cục MTNATL,

Vụ KHTC, Vụ VHDT;

- Viện NCPTDL;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác