2509/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ nhất

Ngày 31 tháng 7 năm 2011, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ nhất. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam báo cáo quá trình cấp phép, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi, và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam (Cuộc thi) là cuộc thi hoa hậu toàn quốc duy nhất trong năm 2011, nhằm giới thiệu và tôn vinh nét đẹp tâm hồn và tài năng của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam, tạo cơ hội để giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em, do đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các Ban, Bộ, Ngành liên quan phối hợp, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Ban Tổ chức triển khai có hiệu quả các công việc theo Kế hoạch, Đề án của Cuộc thi góp phần tạo dựng sự kiện văn hoá lớn có ý nghĩa năm 2011.

2) Thống nhất nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc thi:

- Ban Chỉ đạo định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các vấn đề quan trọng của Cuộc thi theo quy định tại Quy chế Tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ban hành theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Quy chế 87), Đề án được duyệt, hỗ trợ, giúp đỡ Ban Tổ chức Cuộc thi trong quá trình triển khai các công việc theo kế hoạch.

- Trong quá trình tổ chức triển khai có những vấn đề cần xin ý kiến của Ban Chỉ đạo, đề nghị Ban Tổ chức, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có văn bản xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, nếu cơ bản các ý kiến thống nhất trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định, trong trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau trong thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, quyết định triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động hỗ trợ Ban Tổ chức trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là công tác thí sinh, an ninh, truyền thông, quảng bá và kêu gọi tài trợ.

- Dự kiến Ban Chỉ đạo lần thứ 2 trước ngày Chung kết của Cuộc thi khoảng 15 ngày.

3) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Là cơ quan đầu mối của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Tổ chức về công tác chuyên môn theo đúng Quy chế, Đề án được duyệt, báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo những vướng mắc, phát sinh về Cuộc thi và kiến nghị cách giải quyết để Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

4) Đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam:

- Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất - 2007, cần tăng cường hơn nữa công tác thí sinh, đặc biệt chú trọng đến điều kiện và hồ sơ của thí sinh dự thi tiến hành chặt chẽ, đúng quy định ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định… đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Tổ chức, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau khi có kết quả vòng bán kết với sự phối hợp của cơ quan an ninh; có quy định cụ thể về người phát ngôn của Cuộc thi.

- Trong quá trình tổ chức triển khai, yêu cầu Ban Tổ chức chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của Quy chế 87 và Đề án tổ chức Cuộc thi được duyệt.

- Làm rõ tính chất đặc thù, điểm khác biệt của Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, từng bước xây dựng một cách bài bản thương hiệu cho Cuộc thi.

- Chú ý vấn đề cơ cấu đối tượng vùng, miền, dân tộc đảm bảo sự tôn trọng, bình đẳng giữa các dân tộc, nghiên cứu có cơ chế đặc thù phù hợp với mục tiêu, ý nghĩa của Cuộc thi.

- Xem xét việc đề xuất thành viên Tổ thư ký là 2 cán bộ của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc tế - CIAT chưa phù hợp với quy định tại Quy chế 87.

- Làm rõ các địa điểm thí sinh giao lưu, gặp gỡ tại các chương trình trong khuôn khổ của Cuộc thi, tăng cường tổ chức tại các địa điểm văn hoá, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, danh thắng nổi tiếng của đất nước, qua đó tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các thí sinh, các dân tộc và chủ động trong công tác quảng bá, giới thiệu nét đặc trưng, bản sắc văn hoá, con người, đất nước Việt Nam.

- Khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi;  xây dựng kịch bản truyền hình, bán kết, chung kết, chú ý tạo dựng sự phong phú, đa dạng về văn hoá các dân tộc Việt Nam qua các tiết mục nghệ thuật, xem xét sự phù hợp của các giải phụ.

- Tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tại cuộc họp này, hoàn thiện các văn bản có liên quan đặc biệt là kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp lần 2 của Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 11 năm 2011.

- Hàng tháng có báo cáo bằng văn bản về tình hình tổ chức Cuộc thi gửi các thành viên Ban Chỉ đạo.

5) Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Tổ chức:

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn đề xuất, tham mưu các văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo gửi các Ban, Bộ, Ngành, địa phương và cơ quan liên quan về việc phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Uỷ ban Dân tộc (để phối hợp);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh;

- Sở VHTTDL TP. Hà Nội;

- Cục NTBD; TCDL, Cục HTQT, Vụ VHDT;

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Công ty CIAT;

- Lưu: VT, VP(THTT) S.55.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác