2512/BVHTTDL-KHTC

TLBT, KTVTVKHTC, Phó VT Lê Hồng Phong. Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2512/BVHTTDL-KHTC ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc Hội Kiều học Việt Nam về đề nghị phê duyệt Dự án “Xác lập văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao”.

Kính gửi: Hội Kiều học Việt Nam

Sau khi xem xét Tờ trình số 94/TT-HKHVN ngày 15/6/2013 của Hội Kiều học Việt Nam trình Dự án “Xác lập văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh và ủng hộ Hội Kiều học Việt Nam xây dựng Dự án “Xác lập văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao” nhằm góp phần lưu giữ, phổ biến kiệt tác Truyện Kiều cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn di sản văn hoá của dân tộc Việt Nam.

2. Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định tài chính hiện hành, hàng năm ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Quốc hội phê chuẩn và giao chi ngân sách cho những công việc cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan phê duyệt, do vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thể dùng ngân sách được giao để hỗ trợ Hội Kiều học Việt Nam thực hiện Dự án “Xác lập văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao” như đề nghị.

3. Dự án “Xác lập văn bản Truyện Kiều được đồng thuận cao” thuộc dạng đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do vậy đề nghị Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện Hán Nôm,… hoàn thiện Dự án dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin được thông báo tới Hội Kiều học Việt Nam những nội dung nêu trên để nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, Vụ KHTC, B7

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác