251/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 251/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 (Festival).

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Vương Duy Biên, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế.

Sau khi nghe đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Huế lần thứ 8 năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Để chuẩn bị và tổ chức thành công Festival Huế lần thứ 8 năm 2014, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tập trung tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá Festival trước, trong và sau sự kiện.

- Có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các lần tổ chức Festival trước, xây dựng kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh, nâng cao chất lượng môi trường du lịch, an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi diễn ra Festival.

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động biểu diễn tại Festival. Nội dung các chương trình nghệ thuật tại Festival phải thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, góp phần xây dựng thương hiệu Festival Huế nói riêng, thương hiệu của quốc gia nói chung.

- Chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan, thông báo kịp thời những vướng mắc cần giải quyết để tổ chức thành công Festival.

2. Về các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:

a) Về việc tổ chức Hội thảo Hiệp hội du lịch tàu biển:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương tỉnh tổ chức Hội thảo tại Thừa Thiên Huế. Đề nghị tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Lữ hành tổ chức thành công Hội thảo.

b) Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tích cực triển khai hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 4331/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2013 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, các liên đoàn, hiệp hội thể thao, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Giải Golf Festival Huế 2014, 01 trận giao hữu Bóng đá, các giải thể thao, mời một số vận động viên Cầu lông tiêu biểu tham gia thi đấu trong khuôn khổ Festival.

- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Thừa Thiên Huế tổ chức Liên hoan Ẩm thực các nước ASEAN và Đông Bắc Á trong khuôn khổ Festival, liên hoan diễn ra từ ngày 15/4 - 19/4/2014; phối hợp tổ chức Hội thảo khai thác du lịch tàu biển.

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn dự thảo văn bản đề nghị các tỉnh/thành và các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ tích cực hưởng ứng, phối hợp, tham gia Festival theo Thư mời của tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung, kịch bản lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ Festival; chỉ đạo tổ chức Liên hoan Múa quốc tế từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Huế, Đêm Nghệ thuật ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN + 3 tổ chức tối 19 tháng 4 năm 2014. Về kịch bản khai mạc và bế mạc Festival giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng làm việc với Ban Tổ chức Festival Huế 2014 và NSND Lê Ngọc Cường xây dựng nội dung cụ thể báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

- Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác đón tiếp và tổ chức các hoạt động phục vụ các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN + 3, các đoàn nghệ thuật tham dự Festival; phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo đến các đoàn quốc tế về thời gian tổ chức Liên hoan Múa quốc tế; hỗ trợ công tác thông tin, quảng bá cho Festival Huế bằng nhiều hình thức tại các liên hoan nghệ thuật, các sự kiện lớn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì ở trong nước và nước ngoài.

- Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền lưu động hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng căn cứ cách mạng nhằm Kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế 29 tháng 3 và Festival Huế 2014.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                     

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Trung tâm Festival Huế;

- Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế;

- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác