251/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo hai Trường, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

A. Về Dự án quy hoạch tổng thể phát triển Trường Cao đẳng nghề du lịch Huế:

1. Biểu dương Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế trong nhiều năm qua có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng tốt về các nghiệp vụ du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Đồng ý trong Quy hoạch phát triển mạng lưới đào tạo của Ngành có chủ trương phát triển Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế thành Trường Đại học thực hành Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Để chuẩn bị theo lộ trình phát triển, yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế thực hiện tốt các công tác chuẩn bị đối với Dự án quy hoạch tổng thể phát triển như sau:

- Về Dự án mở rộng quy mô Trung tâm thực hành khách sạn Vinh Huế thuộc dự án VIE/031 tại cơ sở 1 (số 04 Trần Quang Khải): Đồng ý đầu tư thêm Nhà Lữ hành 2 tầng và Nhà Villa 3 tầng với quy mô 20 phòng ngủ và một số dịch vụ nhằm tăng năng lực tổ chức thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên và giáo viên của Trường, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các dịch vụ du lịch. Nguồn vốn đầu tư Dự án LUX - DE VE. Trong quá trình thực hiện Dự án phải đảm bảo không phá vỡ quy hoạch và kiến trúc của các công trình đã có.

- Về dự án xây dựng Khu thực hành tổng hợp tại cơ sở 2 (số 2 Lưu Hữu Phước, TP Huế): Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng khối Khách sạn thực hành 9 tầng đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo nghề Quản trị khách sạn đạt chuẩn quốc tế cùng với khu. Hiệu bộ 3 tầng của Trường. Quá trình thiết kế xây dựng cần lưu ý: Bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo tính độc lập tương đối giữa hai Khu giảng đường và Khu thực hành để hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau; nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động (có thể huy động đầu tư khối Khách sạn)

- Về Dự án mở rộng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế tại cơ sở 3 (Khu D đô thị mới An Vân Dương, xã Phú Trượng, huyện Phú Vang): Đồng ý chủ trương lập quy hoạch mở rộng trên cơ sở quy hoạch phát triển thành Trường Đại học với quy mô 6000 sinh viên, bao gồm cả đào tạo đầy đủ các dịch vụ du lịch khác và diện tích đất của Trường tối thiểu là 15ha. Quá trình quy hoạch cần đảm bảo tỷ lệ diện tích xây dựng thấp, hình thức kiến trúc mang đậm nét kiến trúc Huế.

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế có trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế về chủ trương của Bộ, làm việc với các cơ quan chức năng của Tỉnh đề xuất xin cấp 15ha đất và sớm hoàn thiện đề án quy hoạch trình Bộ phê duyệt.

3. Trong thời gian tới Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho từng nghề, tùng cấp đào tạo; tiếp tục triển khai nhiều loại hình đào tạo đáp ứng với nhu cầu của xã hội; đào tạo đội ngũ giảng viên, lựa chọn giáo viên có đủ năng lực để đào tạo tiến sĩ theo nguồn kinh phí của nhà nước, đồng thời trường cần có chính sách thỏa đáng cho người đi học; thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động kinh doanh Du lịch gần với đào tạo; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Trường, tiến tới trở thành một cơ sở đào tạo nghề Du lịch có uy tín trong khu vực

B. Về Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh:

1. Đồng ý với đề nghị của Trường trong năm 2011 tiếp tục đầu tư một số hạng mục của Dự án:

- Xây dựng sân tập tổng hợp có khán đài 1 bên;

- Bổ sung hạng mục Cải tạo, nâng cấp Trạm biến áp và thi công trong năm 2011;

- Xây dựng 4 sân bóng rổ.

2. Đối với các hạng mục còn lại trong các năm tới cần sắp xếp lại trên tinh thần Nghị quyết số 11/NQQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bản đảm an sinh xã hội .

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VP, KHTC, TH (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác