252/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 252/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá tại tỉnh Hải Dương

Ngày 23 tháng 01 năm 2014, tại Hải Dương, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tham dự đoàn công tác về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Văn phòng Bộ, phóng viên của một số cơ quan báo chí; về phía tỉnh Hải Dương có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Văn Quế, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Chí Linh và phường Cộng Hoà.

Qua kiểm tra thực tế các di tích, sau khi nghe báo cáo của đại diện Ban Quản lý di tích, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường Cộng Hoà, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Thứ trưởng - Trưởng Đoàn công tác Hồ Anh Tuấn kết luận:

Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 51-KL/TW ngày 27/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội; Công văn số 4449/BVHTTDL-TTr ngày 05/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2014; Chỉ thị số 329/CT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2) Uỷ ban nhân dân các xã, phường: Cộng Hoà, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo -Thị xã Chí Linh, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cần tăng cường công tác quy hoạch, sắp xếp các hàng quán dịch vụ, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, ép mua, ép giá, bán hàng rong, bày bán hàng tại khu vực I của di tích, bán hàng lấn chiếm đường đi của người đi lễ, đặc biệt trong dịp lễ hội mùa Xuân năm 2014.

3) Kiên quyết, dứt điểm di dời hàng quán trong khu vực I của di tích Côn Sơn trước lễ hội mùa Xuân năm 2014, đảm bảo mỹ quan của di tích, tuân thủ đúng Luật Di sản văn hoá và các quy định của pháp Luật.

4) Có hướng dẫn, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổi đối với các di tích, đặc biệt là di tích Kiếp Bạc đang trong quá trình trùng tu, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu của du khách và đặc biệt trong dịp tổ chức lễ hội.

5) Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh công cộng đúng quy hoạch, đảm bảo cảnh quan, môi trường của khu di tích; bổ sung hệ thống bảng, biển giới thiệu, hướng dẫn di tích đảm bảo mỹ quan; tăng cường lực lượng thu gom rác thải kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường.

6) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng, nạn ăn xin, cướp giật và các tệ nạn khác xảy ra nơi tổ chức lễ hội.

7) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh.

8) Triển khai các biện pháp thực hiện tốt tinh thần Công văn số 9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng: không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý, không cài, dắt, đặt, rải tiền một cách tùy tiện gây phản cảm.

 9) Rà soát các địa điểm đặt hòm công đức tại nơi thờ tự hợp lý, đảm bảo số lượng hòm công đức đúng quy định, bố trí bàn ghi công đức phù hợp để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích. Bố trí lực lượng thu gom hương, tiền, lễ đặt tại các vị trí không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích, đặc biệt trong dịp lễ hội. Kiên quyết ngăn chặn việc giắt tiền, thả tiền nơi thờ tự, đốt đồ mã nơi công cộng; rà soát việc bố trí đồ thờ tự và các hiện vật trong di tích đúng hồ sơ, đảm bảo mỹ quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Hải Dương;

- UBND tỉnh Hải Dương;

- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;

- Các đơn vị: DSVH, VHCS, Thanh tra Bộ;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác