2548/TB-BVHTTDL

KT. Chánh VP, Phó CVP Bùi Trung Kiên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Ngọc Thiện có buổi làm việc với đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về một số vấn đề phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Văn hóa dân tộc; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Di sản văn hóa và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Đắk Nông, có đồng chí Lê Khắc Ghi - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông báo cáo tình hình công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Tỉnh trong thời gian qua và đề xuất, kiến nghị; ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch mà tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đối với công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. 
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương tập trung thực hiện một số công việc:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao, và du lịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của văn hóa gắn với sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhất là đối với các dân tộc sở tại của tỉnh Đắk Nông.
- Nâng cao hiêu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có chất lượng và hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Tây Nguyên xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên” giai đoạn 2016-2020, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh Đắk Nông:
a) Thống nhất chủ trương của Tỉnh về việc tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông (dự kiến vào cuối năm 2018) với quy mô phù hợp, chú trọng vai trò của nghệ nhân, vừa bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, vừa thu hút khách du lịch đến với tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Đề nghị Tỉnh chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học để hoàn thiện đề án, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến và giao các đơn vị có liên quan của Bộ hỗ trợ về chuyên môn.
b) Đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở rà soát các nội dung công việc đã triển khai và nguồn kinh phí đã đầu tư để đề xuất phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương vào kế hoạch trung hạn theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
c) Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa khi Chương trình được Quốc hội thông qua để tỉnh Đắk Nông tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại thuộc Dự án Bảo tồn bon truyền thống dân tộc Mạ, xã Đắk P’Lao, huyện Đắk G’Long.
d) Về đề nghị triển khai dự án Rạp chiếu phim tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị UBND tỉnh đề xuất và thống nhất quy mô dự án với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa dự án vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 của tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ để tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, các đơn vị, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                     
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông;
- Các đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác