2550/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2550/BVHTTDL-HTQT ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc Tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Kính gửi: -Bộ Công an, Tư Pháp, Lao Động- Thương binh và Xã hội

-UBND các thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,

Quảng Ninh, Lào Cai, Hòa Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu

 

Trên cơ sở quy định tài chính về tài trợ thông qua bên thứ ba để đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, Cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Australia lựa chọn Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài “Tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục trong hoạt động du lịch” gọi tắt là Dự án “ Tuổi thơ”. Dự kiến Dự án sẽ triển khai trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lào Cai, Hòa Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu và có liên quan đến các Bộ: Công an, Tư Pháp, Lao Động- Thương binh và Xã hội (Tài liệu có liên quan đến Dự án được gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Qúy cơ quan xem xét, sớm có ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị của Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế Australia và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 18/7/2013 để tổng hợp, triển khai công việc tiếp theo.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Anh Lê Tuấn Anh, chuyên viên Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch). Điện thoại: 04.39423760/ máy lẻ 133. Di động: 0907.269.512. Email: tuananh_doh@vietnamtourism.gov.vn

1. Anh Trịnh Quốc Anh chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế Điện thoại: 0918346605. Fax: 04.39437101. Email: quan11082@yahoo.com

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Cơ quan. Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (14);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác