2571/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2571/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 7 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ha xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số Trả lời công văn số 881/SVHTTDL-BQLDA ngày 02 tháng 07 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ha, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích chùa Ha, do Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng công trình văn hóa lập năm 2012, bao gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo, phục dựng Tả mạt, Hữu mạt, nhà Tổ; tôn tạo sân đường, xây dựng mới, am hỏa vàng, nhà khách, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn, tôn tạo và các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Đề nghị bổ sung các hoạt động sinh hoạt lễ hội diễn ra thường niên tại di tích, công tác quản lý, trông coi và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi tu bổ, tôn tạo. Đặc biệt cần thuyết minh về mối liên hệ giữa di tích chùa Hà và các di tích trong vùng để có phương án phát huy giá trị di tích gắn v ới phát triển du lịch.

- Đánh giá kỹ hơn về giá trị kiến trúc nghệ thuật và mức độ hư hỏng của hệ tượng, cột đá, đồ thờ tự, hoành pho cầu đối hiện có trong di tích và có phương án bảo vệ, gìn giữ trong quá trình triển khai tu bổ, tôn tạo di tích.

- Về quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo:

+ Đề nghị bổ sung các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo, các bản vẽ mặt cắt tổng thể khu di tích.

+ Cần khảo tả, thu thập thêm các tư liệu khoa học, và lời kể nhân chứng về hình thức kiến trúc vốn có của Tam quan (cổng chùa) để có phương án tu bổ cổng chùa tại vị trí hiện tại. Không đặt vấn đề xây mới Tam quan (hạng mục số 2), hạng mục lầu chuông (hạng mục số 3), lầu trống (hạng mục số 4) nhà Mẫu (hạng mục số 6), tại bản vẽ QH 02.

+ Nghiên cứu dịch chuyển vị trí bãi đỗ xe về phía gần chùa hơn và không nên đặt ở vị trước thẳng với cổng chùa.

+ Thống nhất ký hiện các hạng mục giữa các bản vẽ hiện trạng tổng thể (bản vẽ QH 04 và QH 03).

- Cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi cốt nến của hạng mục, trên cơ sở đảm bảo gìn giữ phần cột đá.

- Đánh giá phân loại phần chân tảng đá, chỉ thay thế những vị trí những chân tảng không còn khả năng sử dụng, với mỗi chân tảng thay thế cần nó rõ mẫu chân tảng để phục chế.

- Nghiên cứu bổ sung cơ sở để thay thế hình thức kiến trúc của hai cửa hậu nhà tiền điện. Đồng thời lý giải việc thay thế 05 bộ cửa thay vì 03 bộ của như hiện trạng.

- Cần có phương án bảo quản hệ thống tượng, đồ thờ tự và các hiện vật thuộc di tích trong quá trình thi công. Để đảm bảo tính nguyên gốc đề nghị trước khi hạ giải các hạng mục công trình phải thực hiện công tác tư liệu hóa bằng ảnh chụp, quay phim tận dụng tối đa các cấu kiện còn khả năng sử dụng.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc, cụ thể là Tam bảo, Tả mạc, Hữu mạc, nhà Tổ. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cần đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án và Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai xây dựng thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định (có gửi kèm quyết định phê duyệt dự án) và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác