2574/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ cấp thiết di tích điện Hòn Chén, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 302/BTDT-DA ngày 16/4/2015 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ cấp thiết di tích điện Hòn Chén - Hạng mục: Trình Các viện (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhận ngày 08/6/2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ cấp thiết di tích điện Hòn Chén, hạng mục Trình Các viện, bao gồm các nội dung: tu bổ các vị trí nền nhà bị lún nứt, gia cường và trát lại các vị trí tường bong tróc, tu bổ phục hồi mái ngói liệt. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cần chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung phương án bao che phục vụ thi công và bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích để hoàn thiện hồ sơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết và triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ cấp thiết di tích điện Hòn Chén theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT,DSVH,NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác