258 /TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam

Ngày 04/6/2012, tại Nhà hát Kịch Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo, nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Với bề dày lịch sử 60 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam đã khẳng định được vị thế, uy tín và sự yêu mến của công chúng. Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ rất quan tâm và thống nhất chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, ổn định đời sống văn nghệ sĩ, sớm đưa Nhà hát phát triển, xứng tầm với truyền thống và vị thế của Nhà hát Kịch Việt Nam.

2) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ trước ngày 15/7/2012 về chế độ, chính sách đối với nghệ sỹ, diễn viên được lãnh đạo Bộ giao tại Thông báo số 3323/TB-BVHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kể cả chính sách đặc thù);

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Nhà hát Kịch Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án kiện toàn, củng cố, định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, toàn diện, trình lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 31/7/2012.

3) Giao Vụ Tổ chức cán bộ sớm triển khai thực hiện thủ tục lấy phiếu tín nhiệm bổ sung một Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam theo đúng quy trình, báo cáo Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ quyết định trong tháng 7/2012.

4) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

Căn cứ Đề án kiện toàn, củng cố, định hướng phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020 được lãnh đạo Bộ phê duyệt:

- Đề xuất phương án bố trí kinh phí cho Nhà hát Kịch Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định;

- Hướng dẫn Nhà hát Kịch Việt Nam lập Đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và biểu diễn.

5) Giao Nhà hát Kịch Việt Nam:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, dàn dựng vở mới, tham gia có trách nhiệm vào các Hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Nhà hát Kịch Việt Nam, lấy ý kiến Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Thi đua-Khen thưởng để hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ quyết định.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Cục NTBD, Vụ TCCB,

Vụ KHTC, Vụ TĐKT;

- Nhà hát Kịch Việt Nam;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(10).

 

                                                                             

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác