2586/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Hoa Kỳ sang tham dự Hội thảo và biểu diễn nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Học viện Ầm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Hoa Kỳ (14 người) sang tham gia Hội thảo khoa học và biểu diễn chương trình Liên hoan Âm nhạc Việt - Mỹ 2015 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
- Thời gian: từ ngày 15 đến 22 tháng 8 năm 2015.
- Thời gian biểu diễn: ngày 20 và 22 tháng 8 năm 2015 tại Phòng hòa nhạc của Học viện.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Bạn chi trả các chi phí liên quan đến chuyến đi của đoàn nghệ sỹ bao gồm vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, phí lưu trú, bảo hiếm, visa.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân, đón tiếp, quà tặng, mời cơm, hồ trợ xin giấy phép biểu diễn 02 buổi, hỗ trợ phòng hòa nhạc cho biểu diễn và tập luyện, tổ chức hội thảo khoa học, tố chức biếu diễn (trích từ nguồn ngân sách 2015).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác