2600/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tôn tạo cảnh quan khu vực vành đai xanh bảo vệ lăng Cơ Thánh, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 492/BTDT-CQ ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đề nghị thỏa thuận Dự án tôn tạo cảnh quan khu vực vành đai xanh bảo vệ lăng Cơ Thánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo cảnh quan khu vực vành đai xanh bảo vệ lăng Cơ Thánh, bao gồm các nội dung:
- Quy hoạch khu vực đất trồng cây làm thức ăn cho voi, ngựa.
- Xây dựng 700m hàng rào kẽm gai trồng xen kẽ trúc, trồng cây xanh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- S VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác