2604/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuyên Dương, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1750/VHTTDL- BQLDT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo, Tam quan, nhà Phong sắc, nhà Tả vu, nhà Hữu vu, miếu thờ tả, miếu thờ hữu; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề:
- Cần bổ sung các bản vẽ nối, vá, thay cốt... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc, bảo quản và lắp dựng lại toàn bộ các mảng chạm khắc hiện có trong di tích.
- Các chi tiết đắp bằng vữa tại các hạng mục cần được vẽ ghi chính xác để tu bổ, phục hồi theo nguyên trạng.
- Sử dụng đèn pha đặt ở các góc để chiếu sáng tổng thể di tích, không dựng cột đèn ở phía trước (hai bên) Tiền đường, cần bố trí lại các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho phù hợp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt, nhất là việc nâng cốt nền các hạng mục lên 30cm và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác