2608/KH-BCĐDS

KTTBCĐ, PTB, Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội, năm 2011

Nhận thức được mối hiểm họa do đại dịch HIV/AIDS gây ra, với sự phối hợp, hỗ trợ của bộ Y tế (Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam), công tác phòng chống HIV/AIDS của Bộ VHTTDL đã có nhiều kết quả và trở thành một công việc thường xuyên trong kế hoạch công tác hàng năm và là một nội dung trong phong trào thi đua của các đơn vị.

Để triển khai các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS theo nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS cấp cho Bộ VHTT DL năm 2011, Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ VHTTDL tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS bằng hình thức biểu diễn nghệ thuật tại các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội, năm 2011, cụ thể như sau:

1. Nội dung

- Bằng các tác phẩm nghệ thuật các nghệ sỹ chuyển tải đến nhân dân, học sinh, sinh viên những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; sự nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ nếu như không biết cách phòng tránh đồng thời giáo dục mọi người không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS;

- Thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật các nghệ sĩ, ca sĩ có thể giao lưu, trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cho khán giả cách phòng, chống HIV/AIDS;

- Tổ chức phát tờ rời, tờ gấp và các tài liệu có liên quan tới công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Hình thức tổ chức

- Dàn dựng một chương trình biểu diễn nghệ thuật về phòng chống HIV/AIDS trong đó bao gồm các tiểu phẩm, ca, múa, nhạc, tấu, hài (tạp kỹ), tham gia biểu diễn là các nghệ sỹ chuyên nghiệp biểu diễn, giao lưu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS lưu động tại 03 điểm trên địa bàn Hà Nội.

- Thời lượng chương trình: 150 phút trong đó:

+ 120 phút biểu diễn các tiết mục nghệ thuật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dàn dựng.

+ 30 phút giao lưu.

3. Tiến độ thực hiện

- Từ ngày 20 -25/8/2011: Xây dựng chương trình, tổ chức luyện tập, tổng duyệt.

- Từ ngày 28/8 - 05/9/2011: Tổ chức biểu diễn.

4. Đơn vị chủ trì thực hiện

Ban chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Cục PC HIV/AIDS, Bộ Y tế (để phối hợp);

- Các nhà hát, các trường VHTTDL (để thực hiện);

- Lưu: VT, VPBCĐ, LA (10);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác