260/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1237/SVHTT&DL ngày 07/12/2015 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công công trình: Tu bổ, tôn tạo Lăng, sân hành lễ, lầu hóa vàng, bia hạ mã, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ (kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của Lăng Kinh Dương Vương và Biên bản xin ý kiến nhân dân thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành ngày 08/6/2011). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Lăng Kinh Dương Vương, bao gồm các hạng mục: Tu bổ bia hạ mã; tôn tạo, mở rộng sân hành lễ; xây dựng am hóa sớ, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, bãi đỗ xe, nhà bảo vệ, cấp điện, cấp thoát nước,...). Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Dịch chuyển nhà vệ sinh phía sau nhà khách ra xa nhà khách hơn để tránh ảnh hưởng đến khu vực lăng.
- Điều chỉnh họa tiết phần đế lan can khu vực sân hành lễ cho phù hợp vói ứang trí truyền thống.
- Không lắp đèn cao áp (đèn Đ1) tại khu vực xung quanh sân lăng mà cần nghiên cứu sử dụng đèn pha đặt tại các góc sân. Hạn chế sử dụng đèn cột 5 bóng (đèn Đ2), nên thiết kế mẫu đèn riêng để chiếu sáng sân vườn khu nội tự.
2. Đối với việc tu bổ Lãng Kinh Dương Vương: cơ bản thống nhất với việc xây dựng mới nhà che Lăng (kiến trúc 2 tầng 8 mái), bình phong, sập thờ. Tuy nhiên, cần điều chỉnh vị trí xây dựng bình phong (làm ngay sau Nghi môn) và bổ sung cột cờ thần trên trục chính đạo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích Lăng Kinh Dương Vương theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác