2619/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2010-2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Điện ảnh, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga và chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thời gian: từ ngày 20/9/2011 đến ngày 27/9/2011.

Các hoạt động của chương trình bao gồm:

- Chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc trong đó chương trình khai mạc tại Nhà hát Malưi, Moscow phải đảm bảo tính hoành tráng, ấn tượng và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam;
- Chương trình Tọa đàm giới thiệu văn học Việt Nam tại Nga và văn học Nga tại Việt Nam;
- Những ngày Phim Việt Nam;

- Triển lãm ảnh giới thiệu Việt Nam, đất nước, con người kết hợp vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới;

- Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.

Điều 2. Các nhiệm vụ được phân công như sau:

1. Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện:

- Điều phối chung, lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và xây dựng chương trình tổng thế;
- Trao đổi, thống nhất giữa ta với phía Liên bang Nga, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga để thực hiện công tác tổ chức nói chung, quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện;
- Tổ chức triển lãm ảnh kết hợp vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới;

- Tổ chức Tọa đàm về việc giới thiệu văn học Việt Nam tại Liên bang Nga và văn học Nga tại Việt Nam;

- Tổ chức đoàn báo chí tham gia đưa tin các sự kiện;

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.

2. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp xây dựng các chương trình nghệ thuật trình diễn tại Liên bang Nga.

3. Cục Điện ảnh cung cấp phim để trình chiếu trong khuôn khổ những ngày Phim Việt Nam tại Liên bang Nga, in các poster để quảng bá các phim  được trình chiếu tại Liên bang Nga
4. Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Mời một số tỉnh/thành, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và nước Bạn tham gia Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Liên bang Nga, báo chí Nga đến đưa tin về sự kiện.
Điều 3. Kinh phí:

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu chi phí chuẩn bị trong nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của đơn vị mình.

- Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch chịu chi phí: vé máy bay quốc tế khứ hồi, cước vận chuyển đạo cụ, hang triển lãm quốc tế khứ hồi, khoán taxi, tiền tiêu vặt, visa, bảo hiểm, phiên dịch, điện thoại, quà tặng của đoàn Lãnh đạo Bộ…(trích từ kinh phí đoàn ra năm 2011 do Cục Hợp tác quản lý).

- Tổng cục Du lịch chịu mọi chi phí liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ  Chương trình xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Các tỉnh/thành và doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga tự lo toàn bộ chi phí của mình.

- Phía Liên bang Nga chịu chi phí: ăn, ở, đi lại nội địa cho đoàn tham gia Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga; thuê địa điểm và tổ chức các sự kiện văn hóa; đảm bảo an ninh, an toàn; tổ chức quảng bá, thông tin giới thiệu về sự kiện

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng cục Điện ảnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Giám đốc  Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Giám  đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);       
- Lưu: VT; HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác