2623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 55

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón chỉ huy Jonas Alber (Đức) và tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 55 “Brahm Cycle 2”. Thời gian: 20h ngày 13 - 14/9/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí đi lại, thù lao cho chỉ huy, các chi phí in ấn, quảng cáo cho chương trình và hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà hát. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ diễn viên và một phần chi phí thuê nhà hát (trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc), giúp phía Bạn xin giấy phép tổ chức chương trình, tổ chức tập luyện, biểu diễn và lễ tân đón tiếp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, TQA 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác