2632/KH.UBND

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH- KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH- Hoàng Công Lự Theo ỦY BAN NHÂN DÂN -

KẾ HOẠCH tổng thể về Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai -Việt Nam lần thứ I - năm 2009

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ FESTIVAL CỒNG CHIÊNG QUỐC TẾ NĂM 2009 TẠI GIA LAI - VIỆT NAM LẦN THỨ I –NĂM 2009

 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn sô 3317/VPCP ngày 22 tháng 05 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc đồng ý cho phép tỉnh Gia Lai được tổ chức sự kiện Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai -Việt Nam lần thứ I –năm 2009 như sau:

 I. TÊN GỌI: Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai -Việt Nam lần thứ I –năm 2009.

 II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

- Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai -Việt Nam lần thứ I –năm 2009 là một trong những hoạt quan trọng, nhằm biểu dương giá trị của không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần Chương trình hành động nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên” của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) công bố ngày 19/7/2006.

- Góp phần tuyên truyền, vận động để các dân tộc trong tỉnh, trong khu vực, trong nước hiểu về nhau hơn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Gia Lai.

- Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai -Việt Nam lần thứ I –năm 2009 cùng các hoạt động văn hoá, du lịch tổ chức tại Gia Lai nhằm tôn vinh nền văn hoá các dân tộc Việt Nam đậm đà bản sắc, giới thiệu đến bạn bè quốc tế  giá trị văn hoá Việt Nam, đồng thời học hỏi, tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại để làm giàu thêm vốn văn hoá Việt Nam nói chung, Tây Nguyên và Gia Lai nói riêng. Thông qua những hoạt động mang tầm quốc gia và khu vực được tổ chức trong Festival, mối đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lần nhau giữa các nước, các dân tộc có sự tương đồng về văn hoá ngày càng phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai với bạn bè Quốc tế.

- Đây là sự kiện quan trọng đối với tỉnh Gia Lai, có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ VHTTDL, có sự phối hợp chặt chẽ, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tỉnh trong khu vực, các thành phần kinh tế và nhân dân tỉnh Gia Lai.

- Các hoạt động Festival cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai phải đảm bảo quảng bá được giá trị văn hoá, âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên và Việt Nam; cần làm cho Festival cồng chiêng Quốc tế  năm 2009  tại Gia Lai thật tưng bừng, hoành tráng, gây được ấn tượng…để từng bước đưa hoạt động này trở thành sự kiện văn hoá thường kỳ, tổ chức 3 năm một lần tại Gia Lai.

- Lễ khai mạc và bế mạc cần được giàn dựng công phu, hoành tráng nhưng không mang tính sân khấu hoá nặng nề; phải tạo nên một chuỗi các sự kiện liên hoàn, đậm đà bản sắc văn hoá. Giữa khai mạc và bế mạc là khoảng thời gian giành cho các hoạt động phong phú, đa dạng khác nhằm giới thiệu được nhiều nhất giá trị của di sản không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, đồng thời thu hút tối đa lượng khách đến với TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai.

III. QUY MÔ:

- Đây là lễ hội mang tầm quốc gia và khu vực do tỉnh Gia Lai tổ chức:

- Lực lượng tham gia các hoạt động: 3000 người.

- Khách mời: gần 3000 người (gồm các cơ quan Trung ương, 29 tỉnh, Thành phố có cồng chiêng, 4 tỉnh Tây Nguyên và khách quốc tế  mời 6 nước: Campuchia, Lào, Malaixia, Indonexia, Mianma, Philippin.

- Lượng khách tới dự các hoạt động Festival khoảng 30.000 người.

- Thời gian: Festival diễn ra từ ngày 12/11/2009 đến 15/11/2009.

+ Lễ khai mạc: Vào lúc 20h00’ ngày 12/11/2009.

+ Lễ Bế mạc: Vào lúc 20h00’ ngày 15/11/2009.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TẠI FESTIVAL (từ 12/11/2009 đến 15/11/2009):

1/. Lễ Khai mạc:

- Thời gian: Từ 20h00’ đến 21h30’ ngày 12/11/2009.

- Địa điểm: Tại Quảng trường 17/3 - Tp.Pleiku - tỉnh Gia Lai.

- Kịch bản: Tổng đạo diễn xây dựng kịch bản riêng (huy động 3.000 người tham gia gồm các Nghệ nhân, Nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên; thể hiện hoành tráng, tái hiện những dấu ấn lịch sử hình thành và phát triển Gia Lai; bắn pháo hoa 15 phút).

2/. Trình diễn Cồng chiêng:

- Thời gian: Từ ngày 13/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Tại Quảng trường 17/3, Công viên Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, điểm du lịch sinh thái Về Nguồn.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về chuyên môn và tổ chức thực hiện.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố có các đoàn cồng chiêng tham gia trình diễn, chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí tập luyện cho các đoàn cồng chiêng của địa phương mình.

+ UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho các đoàn cồng chiêng trong thời gian tham gia chương trình tại tỉnh.

3/. Phục dựng Lễ đâm trâu mừng chiến thắng:

- Thời gian: 9h00’ đến 11h00’ ngày 14/11/2009.

- Địa điểm: Khu du lịch sinh thái và lễ hội Về Nguồn.

- Đơn vị chủ trì:

+ Công ty TNHH một thành viên Đặng Phước chịu trách nhiệm về chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và chủ trì tổ chức thực hiện.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung kịch bản cung cấp cho Công ty TNHH một thành viên Đăng Phước.

+ UBND huyện K’Bang chịu trách nhiệm bố trí đoàn nghệ nhân làng Mơ Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện K’Bang tham gia phục dựng lễ đâm trâu.

 + UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức cho Công ty TNHH một thành viên Đặng Phước và kinh phí ăn, ở cho nghệ nhân trong thời gian tập luyện tại địa phương.

4/. Phục dựng Lễ Pơthi (Bỏ mả):

- Thời gian: 19h00’ đến 21h00’ ngày 14/11/2009.

- Địa điểm: Công viên văn hoá Đồng Xanh - Tp.Pleiku - Gia Lai

- Đơn vị chủ trì:

+ Công ty cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và chủ trì tổ chức thực hiện.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung kịch bản cung cấp cho Công ty cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai.

+ UBND huyện Chư Păh chịu trách nhiệm bố trí đoàn nghệ nhân xã Ia Ka, huyện Chư Păh tham gia phục dựng lễ bỏ mả. Phối hợp chặt chẽ với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị thực hiện để tổ chức lễ.

+ UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức cho Công ty cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai và kinh phí ăn, ở cho nghệ nhân trong thời gian tham gia tổ chức lễ tại tỉnh. UBND huyện Chư Păh hỗ trợ kinh phí tập luyện cho nghệ nhân trong thời gian tập luyện tại địa phương.

5/. Trình diễn Chỉnh chiêng:

- Thời gian: Ngày 14/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Công viên Diên Hồng - Tp.Pleiku - Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai chịu trách nhiệm về nội dung kịch bản và tổ chức thực hiện.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí tập luyện cho các nghệ nhân tham gia chỉnh chiêng. Thông báo cho các nghệ nhân khi tham gia chỉnh chiêng tự mang theo chiêng và dụng cụ để chỉnh chiêng.

+ UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho các nghệ nhân trong thời gian tham gia chương trình tại tỉnh.

6/. Trình diễn tạc tượng:

- Thời gian: Từ ngày 14/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Công viên văn hoá Đồng Xanh - Tp. Pleiku - Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì:

+ Công ty cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh về nhu cầu gỗ, quy cách, loại gỗ… để UBND tỉnh giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh cung cấp gỗ.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí tập luyện cho các nghệ nhân tham gia tạc tượng. Thông báo cho các nghệ nhân khi tham gia tạc tượng mang theo dụng cụ, Ban tổ chức cung cấp gỗ để tạc tượng.

7/. Hội thảo Xúc tiến đầu tư:

- Thời gian: Từ 08h00’-10h00’ ngày 13/11/2009.

- Địa điểm: Hội trường 2/9 - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị.

8/. Hội thảo xây dựng sản phẩm Du lịch gắn với Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên và Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị của Không gian văn hóa Cồng chiêng:

- Thời gian: Cả ngày 14/11/2009.

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - Tp. Pleiku - Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch và Viện Văn hóa nghệ thuật – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9/. Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao:

- Thời gian: Từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2009.

- Địa điểm: Công viên Lý Tự Trọng - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương Gia Lai phối hợp với Công ty tổ chức triển lãm, Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh.

10/. Hội làng nghề tiểu thủ Công nghiệp:

- Thời gian: Từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Tại Công viên Lý Tự Trọng - Tp. Pleiku - Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương tỉnh Gia Lai.

11/. Làng Văn hoá ẩm thực:

- Thời gian: Từ 12/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Công viên Lý Tự Trọng - Tp. Pleiku - tỉnh Gia Lai

- Đơn vị chủ trì:

+ Công ty cổ phần Văn hóa và Du lịch và Công ty cổ phần Dịch vụ Gia Lai tổ chức thực hiện làng văn hóa ẩm thực với các món ăn truyền thống của các dân tộc.

+ Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

12/.Triển lãm ảnh các học giả Pháp trước năm 1954 về “Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”:

- Thời gian: Từ ngày 05/11 đến ngày15/11/2009.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Dân tộc học Việt Nam – Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13/. Triển lãm Không gian văn hóa các dân tộc Tây Nguyên (hình ảnh và hiện vật):

- Thời gian: Từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai –Kon Tum Tp.Pleiku - Gia Lai.

- Đơn vị chủ trì:

+Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

14. Triển lãm Sinh vật cảnh

- Thời gian: Từ ngày 12/11 đến ngày 15/11/2009.

- Địa điểm: Quảng trường 17/3 -Tp.Pleiku - Gia Lai

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

+ Đơn vị tham gia triển lãm:  Thành viên Hội sinh vật cảnh của tỉnh Gia Lai. Mời thêm tỉnh Bình Định và Phú Yên tham gia.

- UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí vận chuyển hiện vật tham gia triển lãm.

15/. Lễ bế mạc:

- Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 ngày 15/11/2009

- Địa điểm: Tại Quảng trường 17/3 - Tp.Pleiku - Gia Lai.

- Kịch bản: Tổng đạo diễn xây dựng kịch bản riêng (bắn pháo hoa 15 phút; khép lại Festival mở ra các các hoạt động nhằm giới thiệu thu hút khách đến với Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên; qua Festival cồng chiêng lần thứ I, Gia Lai sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức để báo cáo Chính phủ cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức Festival Cồng chiêng trở thành lễ hội đặc trưng của Gia Lai và định kỳ 3 năm tổ chức 1 lần).

V. MỘT SỐ ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH:

1. Khai thác các tour hiện có:

- Tour “Một thoáng Pleiku” (01 ngày-01 đêm): khám phá vẻ đẹp Biển Hồ, tham quan đồi chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh, Bảo tàng Gia Lai, nhà lao Pleiku, chùa Minh Thành, học viện bóng đá Arsenal JMG Hoàng Anh Gia Lai, công viên Đồng Xanh, Khu du lịch Về Nguồn, công viên Diên Hồng.

- Tour “Tham quan nhà máy thuỷ điện IaLy và tìm hiểu văn hoá dân tộc Jarai” (01 ngày-01 đêm).

- Tour “Du ngoạn sông nước Hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường và tìm hiểu sự tích Vua lửa (Phú Thiện) (01 ngày- 01 đêm).

- Tour “Du lịch về nguồn” (01 ngày- 01 đêm): Tham quan quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê), tìm hiểu và thăm quê hương Anh Hùng Núp- Làng kháng chiến Stơr (người banar), giao lưu đêm lửa trại và văn nghệ cồng chiêng với dân làng.

- Tour Trekking (02 ngày-01 đêm): Pleiku-KôngChro- Yang Nam và Plei Bloom. Thăm làng, đi bộ, leo núi, bơi xuồng, lửa trại, cồng chiêng, rượi cần, nghỉ đêm tại làng.

2. Đơn vị tổ chức:Công ty Cổ phần văn hoá- Du lịch Gia Lai; Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Gia Lai.

VI. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ:

- Truyền hình trực tiếp lê khai mạc và bế mạc trên VTV.

- Tuyên truyền và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quảng bá hình ảnh không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.

 Trên đây là kế hoạch tổng thể Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai của UBND tỉnh Gia Lai./.

Nơi nhận:         

- Văn phòng chính phủ; (để b/c)   

- Bộ VHTT&DL  

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công an;

- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

- T/T Tỉnh ủy;

-T/T HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh

- Thành viên BTC;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

- Các đơn vị Gia Lai: Cty cổ phần VHDL;

Cty Cổ phần DVDL; Cty TNHH

một thành viên Đặng Phước;

- Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm – Hà Nội;

- Lưu: VT; Trung tâm tin học;

Các bộ phận tổng hợp; VX.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác