2644/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới EXP0 2012 Yeosu

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Triển lãm Thế giới 2012 Yeosu (EXPO 2012 Yeosu) sẽ diễn ra tại đảo Yeosu (Hàn Quốc) từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 8 năm 2012. Kỳ triển lãm lần này có chủ đề về Biển và Đại dương với tiêu đề đại dương và Duyên hải sống". Tương tự như tôn chỉ, mục đích của các kỳ EXPO, đây là diễn đàn quốc tế lớn để quảng bá và giới thiệu những thành tựu nổi bật của mỗi quốc gia theo chủ đề chung của mỗi EXPO. EXPO là sự kiện có tầm ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu và được so sánh với Cúp Bóng đá thế giới và Đại hội Thể thao Olympic.

Từ năm 2001, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc ta chính thức tham gia công ước Triển lãm Thế giới (BIE) và giao cho Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thay mặt Chính phủ tham gia thành viên tổ chức này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các Bộ, ngành tham dự thành công 3 kỳ EXPO gồm EXPO 2005 AICHI (Nhật Bản), EXPO 2008 Zaragoza (Tây Ban Nha) và gần đây nhất là thành công của Ngôi nhà Việt Nam tại EXPO 2010 Thượng Hải (Trung Quốc). Kỳ EXPO lần này có chủ đề về Biển và Đại dương, diễn ra vào thời điểm các vấn đề liên quan đến biển-đảo tại khu vực Đông Bắc Á,  Đông Nam Á có những diễn biến phức tạp, vì vậy ta coi đây là cơ hội để tuyên truyền tiềm năng, sức sống, sự đa dạng sinh thái, sự gắn kết muôn đời của người dân Việt Nam với Biển Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm phát triển lĩnh vực biển.

Để chuẩn bị tham gia EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia một số cuộc họp trù bị do Hàn Quốc tổ chức và đã cử đoàn sang khảo sát địa điểm cũng như làm việc với Ban Tổ chức về các điều kiện cụ thể tham gia EXPO 2012.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Tổ chức tham gia EXPO 2012, đồng thời gửi văn bản mời các cơ quan gồm: Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an và Quốc phòng cử lãnh đạo cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo EXPO 2012. Các Bộ, Ngành đều đã có văn bản cử lãnh đạo cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo EXPO 2012 (xin gửi công văn cử cán bộ kèm theo).

Hiện nay, Ban Tổ chức EXPO 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương xây dựng Đề án tham gia EXPO 2012 của Việt Nam để báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo EXPO. Sau khi có ý kiến chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay các Bộ ngành đang xây dựng ngân sách 2012. Nếu chờ Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Đề án tham gia EXPO 2012 và sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sẽ không kịp ghi vào hạng mục ngân sách hoạt động 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính sẽ chưa đủ cơ sở để bố trí ngân sách EXPO 2012.

Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý về chủ trương giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tham gia EXPO 2012 và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ KH,TC (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT,TNH (8);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác