2645/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4022/UBND- XD ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kèm theo Biên bản họp nhân chứng (lập ngày 13/5/2015) và hồ sơ Dự án. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu, bao gồm các nội dung: Phương án mặt bằng quy hoạch tổng thể; xây dựng mới nhà tưởng niệm, nhà làm việc - đón tiếp khách.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án mặt bằng quy hoạch tổng thể: Nên mở rộng sân phía trước tượng cụ Phan Bội Châu. Nghiên cứu thêm phương án xây dựng cổng vào khu di tích tại vị trí phía trước tượng để đảm bảo an toàn giao thông.
- Tính toán, bổ sung trang trí chạm khắc trên các bộ vì của nhà tưởng niệm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện Dự án, xin ý kiến của nhân dân địa phương và Hội đồng con cháu họ Phan nhằm tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải;

-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác