2647/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT-Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

Kính gửi: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

- Bảo tàng tỉnh An Giang;

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Thực hiện Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2011; Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khí phía Nam năm 2011; Quyết định số 2053/QĐ-BVHTTDL ngày 5/7/2011 thành lập Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiều đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011; Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2011 về cơ cấu giải thưởng Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011; Kế hoạch số 1978/KH-BVHTTDL ngày 22/6/2011; Thông báo số 2523/TB-BVHTTDL ngày 9 tháng 8 năm2011.

Để triển khai các nhiệm vụ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, phục vụ đông đảo công chúng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp tổ chức thực hiện, cụ thể:

1. Phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc tổ chức cuộc vận động theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Thông báo tới đông đảo nghệ sĩ chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh An Giang gửi tác phẩm tham dự cuộc Vận động sáng tác và triển lãm.

3. Là tỉnh đăng cai, chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tổ chức để trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá các tác phẩm tham dự cuộc vận động trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ V, tại tỉnh An Giang.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);

- Lưu VT, Vụ VHDT, H5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác