2651 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 23/7/2010 tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Xuân Đương về Dự án Quy hoạch Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc; dự án đầu tư vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Đề cương Quy hoạch vùng ATK liên hoàn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Đề án tổ chức Festival Trà quốc tế 2011 tại Thái Nguyên. Cùng dự về phía Tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch Tỉnh, đại diện l•nh đạo các Sở, ban, ngành; về phía Bộ có đại diện l•nh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe trình bày các dự án, đề án và cùng các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của l•nh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đ• quan tâm và chỉ đạo tích cực đối với công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh. Về các dự án, đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về quy hoạch khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc: Hồ Núi Cốc là vùng đất rất có tiềm năng du lịch, việc tỉnh Thái Nguyên chủ động xây dựng Quy hoạch khu du lịch quốc gia vùng Hồ Núi Cốc là cần thiết, kịp thời và thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển kinh tế - x• hội của Tỉnh. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của Bộ để hoàn thiện Quy hoạch này, trong đó bám sát Luật Du lịch và các văn bản liên quan đối với khu du lịch quốc gia để xác định rõ Hồ Núi Cốc là khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái và khai thác được các lợi thế của khu du lịch sinh thái này.

- Phải đặc biệt chú ý tới bảo vệ môi trường, có dự án về cấp thoát nước, cân nhắc vấn đề nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; phải tính đến mật độ xây dựng để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, vấn đề tái định cư gắn liền với việc bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc; chú ý bảo vệ đa dạng sinh học tại vùng Hồ Núi Cốc và đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, phải có tầm nhìn cho tương lai lâu dài.

 - Nghiên cứu thành lập Ban quản lý Hồ Núi Cốc có đủ năng lực, lực lượng nòng cốt là những cán bộ đang công tác trong ngành VHTTDL.

- Tích cực x• hội hóa, kêu gọi đầu tư vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc.

2. Về dự án đầu tư khu vui chơi giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc: Nhà tư vấn đ• đưa ra nhiều ý tưởng hay, Bộ cơ bản tán thành. Khi dự án được duyệt, Tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào khu du lịch đồng thời yêu cầu chủ đầu tư có cam kết cụ thể về thời gian thực hiện, ký quỹ vốn.

3. Về Đề cương quy hoạch vùng ATK liên hoàn: Hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên đ• chủ động xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch vùng ATK liên hoàn, đề nghị Tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn thiện gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ sẽ tổ chức cuộc họp 3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và các Bộ, ngành liên quan góp ý kiến đề cương để hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Về Festival Trà quốc tế 2011 tại Thái Nguyên: Để công tác chuẩn bị tổ chức chu đáo, đạt hiệu quả cao, đề nghị chuyển thời gian tổ chức vào tháng 11 năm 2011. Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ để hoàn thiện Đề án, xây dựng kịch bản chi tiết cho từng hoạt động: Chương trình khai mạc, bế mạc; dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến và trưng bày các sản phẩm trà; huy động nhân dân tham gia Festival Trà; kế hoạch tổ chức triển l•m hình ảnh về cây Chè của Việt Nam và thế giới; xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Nguyên; mời các nhà tài trợ cho Festival Trà; tổ chức gặp gỡ các công ty lữ hành quốc tế tại Thái Nguyên; đào tạo nguồn nhân lực du lịch phục vụ cho Festival; kế hoạch tổ chức họp báo...

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để UBND tỉnh Thái Nguyên biết để chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị: TCDL, Cục DSVH, VHCS;

Vụ KHTC, VHDT, HTQT;

- Sở VHTTDL Thái Nguyên;

- Lưu: VT, VP (THTT), TKV (20).          

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác