2651/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ và đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Phúc đáp Công văn số 132/UBND-VP6 và số 133/UBND-VP6,

ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị cho phép lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô khê Hạ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư và di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ, xã Khánh An, huyện Yên Khánh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Ngô Khê Hạ, đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ đã được xếp hạng quốc gia, đây là những di tích có giá trị về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, theo báo cáo tại Công văn số 132/UBND-VP6 và số 133/UBND-VP6, hiện nay, di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo những di tích nêu trên.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Ninh Bình tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền thờ Nguyễn Công Trứ, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, di tích động Hoa Lư, đền Văn Giáp, đình Trùng Thượng, chùa Dầu, đền Tiên Yên, chùa Kim Rong…Do đó, để thực hiện Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ và di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xem xét bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện Dự án. Các dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đình Ngô Khê Hạ và di tích đền Tam Thánh, chùa Yên Lữ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Kế hoạch Tài chính;

- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;

- Lưu: VT, DSVB (03), LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác