2652/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án, tôn tạo di tích đền Bạch Mã, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 3110/UBND- CN ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và công văn số 235/CV-QLDT ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Nghệ An đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Mã, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Quan ngoại, Nghi môn, Tả vu, Hữu vu, Hạ điện, Trung điện và Thượng điện; tôn tạo sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà đón tiếp, nhà vệ sinh, lầu thiên hương, bãi đỗ xe, bia thuyết minh di tích, sân khấn lễ hội. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Về tổng thể: hạng mục nhà đón tiếp + ban quản lý (số 15) cần giảm bớt quy mô.

- Hạng mục Hạ điện, Trung điện và Thượng điện đề xuất thay mới khá nhiều cấu kiện kiến trúc, do đó khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công cần đánh giá và phân tích kỹ lưỡng lại tình trạng kỹ thuật, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng để đề xuất phương án cụ thể nhằm giữ lại tối đa các cấu kiện cũ.

- Đối với hạng mục Tả vu, Hữu vu nên giữ lại các bộ vì kèo cũ để tu bổ, chỉ làm mới các bộ vì kèo đã bị mất; Cần cân nhắc việc phục hồi lại hệ thống ván thung theo nguyên mẫu vì với khí hậu khắc nghiệt sẽ không bền vững.

- Hạng mục Quan ngoại, Nghi môn chỉ đắp trát lại những khu vực bị hỏng, bong tróc bằng vật liệu và kỹ thuật truyền thống theo đúng các mẫu trang trí hiện còn.

- Bổ sung phương án chống mối và phòng cháy, chữa cháy cho di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và phê duyệt theo quy định hiện hành; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Sở VHTTDL Nghệ An.

- Ban QLDT&DT Nghệ An;

- Lưu: VT, DSVH. NAD 8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác