2661/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản chương trình nghệ thuật “1000 năm Thăng Long - Hà Nội hội tụ và tỏa sáng” trong Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội; (theo chi tiết Kịch bản đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm Thăng Long;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT,  NTBD, M (20).BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Kịch bản chương trình nghệ thuật

1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI HỘI TỤ VÀ TỎA SÁNG.

(Ban hành theo Quyết định số 2661/QĐ-BVHTTDL ngày 30/7/2010

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Thời gian: Ngày 10.10. 2010

Địa điểm:  Quảng trường Ba Đình.

Chỉ đạo nội dung; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Lê Tiến Thọ.

Nhóm tác giả thực hiện: Vương Duy Biên – Chu Thơm - Khánh Toàn.

Hà Nội, Tháng 7. 2010

 

 

 

I: Ý TƯỞNG VỀ PHONG CÁCH THỂ HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình nghệ thuật không mang tính chất sử thi mà sử dụng một phương pháp tiếp cận, một cách thể hiện mang tinh thần của một Festival về đề tài về 1000 năm Thăng long – Hà Nội; vẫn đậm đà dấu ấn lịch sử nhưng không đi sâu khai thác vấn đề lịch sử của cuộc dời đô từ Hoa Lư  về Thăng long hoặc những giai đọan lich sử khác nhau sau này mà chỉ tập trung vào các khía cạnh về văn hóa và đời sống của Thăng Long xưa – Hà Nội nay thông qua những biểu tượng văn hóa có tính khái quát nhất; đồng thời, tìm cách để nêu bật mối liên hệ bền chặt giữa quá khứ oai hùng, hiện tại phát triển và những ước mơ về một tương lai sán lạn của Thăng Long – Hà Nội 1000 năm - Thành phố vì hòa bình Hội tụ và Tỏa sáng.

II. HÌNH THỨC THỂ HIỆN:

* Thời lượng chương trình: 30 phút.

* Về Âm nhạc: Sử dụng hình thức World Music mang âm hưởng của âm nhạc dân tộc cùng dàn đại hợp xướng 1000 người. Âm nhạc được thu trước để bảo đảm chất lượng âm thanh, diễn viên diễn theo âm nhạc.

* Hình thức sân khấu: Sân khấu quảng trường + Tạo hình khối đông người đồng diễn.

* Hình thức dàn dựng: Tổ chức các khối tập thể phối hợp với những hình tượng nhân vật lịch sử thông qua nghệ thuật Ca nhạc, Múa đồng diễn và kết hợp với xếp hình xếp chữ làm nền.

* Về khía cạnh văn hóa lấy Tứ linh: Long, Lân, Quy, Phượng (Chim Hạc) làm biểu tượng để thể hiện sự hội tụ về văn hóa và cũng vì trong Tứ linh thì Long (Rồng) vốn đã là biểu tượng của Thăng long; Quy (Rùa) – Hồ Gươm gắn với một truyền thuyết tuyệt đẹp về lòng khát khao hòa bình của người Việt và Hoa Đào một biểu tượng về tinh thần của Thủ đô cả trong quá khứ và hiện tại.

* Lực lượng biểu diễn: 2635 người gồm Nghệ sĩ của các Nhà hát Trung ương, Hà Nội, Quân đội, Sinh viên các trường nghệ thuật chia thành các tốp như sau:

- 1000 Hợp xướng (54 Dân tộc – Mỗi dân tộc 20 người).

- 500 người Cờ ngũ sắc, cờ Đỏ, Hoa Đào và Bóng bay.

- 500 Trống hội.

- 100 Trống đồng.

- 100 chiêng, cồng.

- Long: 9 con – 225 người.

- Lân: 25 con – 50 người.

- Quy: 1 con – 10 người.

Số TT

Nội dung

Thời gian

Phục trang đạo cụ

Ý tưởng dàn dựng.

 

Khai từ:

Dàn trống và Đại hợp xướng hát và múa.

Có thể sử dụng đoạn đầu của bài hát: Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi “ Đây Hồ gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu…” tiếp theo là dàn trống và hợp xướng sáng tác mới.

5 phút

- 1000 Lễ phục truyền thống nam nữ các dân tộc Việt Nam.

- Dàn trống 500 người.

- 10 modum có bánh xe được thiết kế để xếp với nhau tạo thành bệ hoa văn - cao - tạo điều kiện làm nổi bật các nhân vật chính.

Diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật xếp theo đội hình diễu hành tiến vào khu vực biểu diễn. Dàn trống hội 500 chiếc đặt trên giá có gắn bánh xe do 500 nam và 500 nữ diễn viên của màn hợp xướng nhanh chóng đẩy vào. Sau khi tiến đến vị trí, Đại hợp xướng 1000 người dần lùi về phía sau theo đội hình và động tác đã được biên đạo trên nền nhạc vang lên hùng tráng mang nội dung về con người và mảnh đất địa linh nhân kiệt Thăng Long – Hà Nội nhớ về Hoa Lư một thủa. Phong cách World Music với Vocal của dàn hợp xướng có sự kết hợp nhuần nhuyễn với âm nhạc truyền thống Việt Nam (Tuồng) làm nổi bật sự hoành tráng của dàn đồng diễn và xếp hình, xếp chữ phía sau.

 

 

Lý Thái Tổ đọc Chiếu đời đô và múa cờ Ngũ sắc.

4 phút.

Nhạc viết mới.

500 người múa cờ ngũ sắc sau khi dừng im nghe Lý Thái Tổ đọc Chiếu dời đô.

100 trống đồng và 100 cồng chiêng phối hợp hòa tấu.

Âm nhạc dừng tại một âm thanh cao vút, Dàn cờ lau dừng ở một tạo hình ôm lấy dàn trống hội. Vua Lý Thái Tổ trên bệ cao đọc chiếu dời đô.

Lời Lý Thái Tổ: … “ Thành Đại La ở vào nơi trung tâm trời đất, có thế đất rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước; địa thế rộng mà bằng phẳng, đất đai cao mà thoáng mát, cư dân khỏi chịu cảnh ngập lụt, vạn vật sáng sủa tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta chỉ nơi đó là thắng địa, là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, là nơi Thượng đô kinh sư mãi muôn đời…”

..Trẫm muốn định đô nơi địa lợi, các khanh nghĩ sao?”

Lời đáp: Thánh thượng vạn tuế….

Các con rồng như bay vào cùng chầu về hướng vua Lý Thái Tổ.

 

Múa Rồng. (Rồng thiêng bay lượn trên nền hoa đào tươi thắm)

4 phút.

Nhạc viết mới.

 - 9 Rồng lớn dài 25 mét

- 225 bộ trang phục múa Rồng

Dàn trống hội, trống đồng, chiêng lùi về hai bên tạo thành một vòng cung lớn ôm lấy địa điểm biểu diễn. Các con Rồng tiến vào trung tâm và múa trong âm hưởng của nhạc Tuồng truyền thống và Vocal đại hợp xướng trên nền 1000 hoa đào tươi thắm do 500 nữ múa. Các con Rồng thoắt ẩn thoắt hiện con số 1000. Màn múa Rồng mang dáng dấp của đoàn thuyền dời đô xưa tiến về Thăng Long và sự hoan ca của người dân Đại La khi Đức Lý Thái Tổ định đô và đổi Đại La thành Thăng Long – Kinh đô muôn đời…

 

Chim  Phượng bay lượn cùng Lân múa tại trung tâm sân khấu được bao bọc bởi hòa tấu Cồng chiêng Tây nguyên, Hòa Bình, Ching Gram và các nhạc cụ của 54 dân tộc Việt Nam

Hình tượng Lê Lợi, Nguyễn Trãi trả gươm cho Rùa thần trên Hồ Gươm.

4 phút.

Nhạc viết mới.

- 50 Áo và mũ chim Phượng.

- 25 Lân tạo hình với nhiều mầu sắc rực rỡ.

- 500 nam với cồng chiêng và các nhạc cụ tre nứa truyền thống.

- 01 Rùa lớn đường kính 2,5 mét.

- 10 dải lụa

10 dải lụa cuồn cuộn theo nhau chảy ra khu vực biểu diễn như dòng sông mẹ Hồng Hà cuồn cuộn chảy rồi kết lại thành Hồ Gươm. Rùa bơi trong dải nước xanh của Hồ gươm là một biểu tượng cho hòa bình và an lạc. Hình tượng Lê Lợi với màn trả gươm cho Thần Kim Quy tại hồ Hoàn Kiếm thể hiện khát vọng được sống trong hòa bình mãi mãi.

Màn múa Gợi mở về tâm hồn Việt mong muốn luôn được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Sau màn trả gươm, âm nhạc chuyển sang tiết tấu sôi động hơn 50 Vận động viên trượt Patin biểu diễn Chim Phượng bay trong tự do và an lành biểu tượng cho sự hưng thịnh của đất nước khi Đức Lý Thái Tổ định đô tại Thăng Long kết hợp với màn múa ngộ ngĩnh của Lân biểu hiện cho sự sinh sôi nảy nở, đâm lộc trổ bông của đất nước. Vũ điệu quay tròn như vòng xoay của Chim Hạc trên hoa văn của Trống Đồng Đông Sơn được bao quanh bởi mầu sắc của 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam. Hai điệu múa có lúc tách rời, nhưng có khi lại đan cài, hòa quyện vào nhau trong không khí rộn ràng hoan ca của âm nhạc.

 

 

Đại hợp xướng đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Lời vang vọng của vua Lý Thái Tổ.

Dàn trống hoà nhịp cùng âm nhạc

 

4 phút

Nhạc viết mới

- 1000 hợp xướng với lời hát ca ngợi tinh thần đoàn kết của những người con đất Việt.

- 1000 cành hoa.

1000 chim bồ câu tung bay cùng tiếng reo hò của nhân dân sau lời vang vọng của Lý Thái Tổ.

Dàn hợp xướng vang lên một giai điệu ngợi ca và Dàn trống hội hòa nhịp trở lại với sự phát triển của âm nhạc dưới một bầu trời đầy bóng bay nhiều màu sắc.

Lời nói vang vọng một lần nữa của vua Lý Thái Tổ như vang tới tận ngày hôm nay:

…”Thành Đại La ở vào nơi trung tâm trời đất, xem khắp đất Việt  ta đó là nơi thắng địa hội tụ bốn phương là nơi Thượng đô kinh sư mãi muôn đời…”

- Tiêng reo vui: Hơ…hơ …hơ….

 

Hoa đào và bóng bay .

4 phút

- 500 Bóng bay

 

Cuối cùng là màn hoa đào và bóng bay được in hình các biểu tượng về văn hóa của Thăng long – Hà Nội như Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Cầu Thê Húc….với âm nhạc mang âm hưởng hiện đại tưng bừng màu sắc và sôi động trong tiết tấu nhằm diễn tả nhịp độ phát triển của con người và đất nước Việt Nam. Đầu tiên, diễn viên múa với bóng, rồi múa dưới bóng (Những trái bóng được bơm khí Hidrô chứa giấy trang kim nhiều mầu bên trong và có dây lụa nhiều mầu – 1,5 mét vào tay diễn viên)

 

Hội nhập và phát triển.

- Lời hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi đất nước hội nhập và phát triển.

5 phút.

Nhạc viết mới

- 500 cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

- 500 cờ ngũ sắc.

- 500 quả bóng bay đường kính lớn 60cm in hình các biểu tượng văn hóa của Thủ đô ngàn năm như Khuê Văn Các, Tháp Rùa, Tháp Bút, Chùa Một Cột…vv.

Toàn thể diễn viên tạo thành một rừng cờ đỏ  với ngôi sao vàng năm cánh ở trung tâm và khi âm nhạc đến cao trào thì 500 quả bóng nhất loạt được thả lên trời trong đó có 100 quả gắn chíp điều kiển từ xa được kích hoạt để tạo nên một tiếng nổ nhỏ tung hàng triệu giấy trang kim lấp lánh lên quảng trường lúc này đã chuyển thành màu đỏ rực rỡ cờ hoa.


- Phượng: 50 người đi Patin

- Dải lụa: 10 dải – 100 người (Tất cả các diễn viên xuất hiện và diễn tại sân khấu cho đến hết chương trình)

* Các đơn vị tham gia:

 

- Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. 350 - 380 Người

- Khoa Múa Trường ĐH SKĐA Hà Nội. 60 Người.

- Khoa sân khấu Trường ĐH SKĐA Hà Nội 100 Người

- NH Ca Múa Nhạc Việt Nam. 30 Người

- NH Ca Múa Nhạc Nhẹ Việt Nam. 30 Người

- NH Tuồng Việt Nam. 50 Người.

- NH Chèo Việt Nam. 50 Người.

- NH Cải Lương Việt Nam. 60 Người.

 (500 Người múa Cờ ngũ sắc, cờ Đỏ, Hoa đào, Bóng bay + 5 nhân vật Lê Lợi, Nguyễn Trãi, quần thần).

- NH Múa Rối Việt Nam. 30 Người

 (10 Rùa Lân)

- Trường ĐH sư phạm nghệ thuật Trung ương 500 + Câu lạc bộ Patin Hà Nội 50 Người

(Dải lụa, Trống Đồng, Cồng chiêng, Patin)

- Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội . 2200 người gồm 700 Người múa Rồng + Dàn trống 500 Người, 1000 Người hợp xướng

 

III. BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH.

* Nhóm tác giả:

-  Nhóm tác giả: NSUT Vương Duy Biên – Chu Thơm - Khánh Toàn

- Tổ đạo diễn: NSND Trần Bình, NSND Phạm Anh Phương, NSUT Phạm Việt Thanh.

- Nhạc sỹ: Quốc Trung và nhóm nhạc sỹ.

- Biên đạo: NSUT Minh Thông, NSUT Hữu Từ, NSUT Kiều Lê, NSUT Thanh Xuân, Hồng Phong, Tuyết Minh, Hoàng Thu…

- Dàn dựng đồng diễn: Tiến sỹ Kim Xuân.

- Phục trang đạo cụ: Công ty Phúc Thịnh.

* Thời gian luyện tập và biểu diễn:

- 15/7 Hoàn thành kịch bản văn học và kịch bản dàn dựng. Họp các thành phần sáng tạo. Trình bày thiết kế phục trang đạo cụ.

- 15/8 Hoàn chỉnh phần âm nhạc.

- 20/8 Bắt đầu luyện tập.

- 20/9 Sơ duyệt lần 1

- 30/9 sơ duyệt lần 2.

 

             

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác