266/TTR-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Điều 32, Điều 33 của Luật thể dục, thể thao về quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, thời gian qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp tình hình thực tiễn nghiên cứu các chính sách của Nhà nước có liên quan, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đạt thành tích xuất sắc.

Sau khi hoàn thiện văn bản, ngày 28 tháng 12 năm 2009  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 262/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định, đồng thời có văn bản gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo đúng quy trình Luật định.

Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số 55/BTP-PLHSHC ngày 6 tháng 1 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 759-BVHTTDL-TCTDTT gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Ngày 05 tháng 4 năm 2010, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 453/PCVB-VPCP gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về việc chuyển ý kiến thẩm tra của Vụ Khoa giáo - Văn xã đối với nội dung dự thảo Quyết định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1243/BVHTTDL-TCTDTT ngày 13 tháng 4 năm 2010 lấy ý kiến bổ sung Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung có liên quan, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức làm việc trực tiếp với đại diện Vụ Khoa giáo - Văn xã để hoàn chỉnh văn bản.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ nội dung dự thảo Quyết định sau khi có ý kiến đóng góp của cơ quan thẩm định, thẩm tra và các cơ quan có liên quan như sau:

I- Căn cứ xây dựng Quyết định:

1. Thể thao thành tích cao nước ta đã và đang có những bước chuyển biến đáng khích lệ, một số môn thể thao của Việt Nam bước đầu tiếp cận được trình độ thế giới. Các vận động viên, huấn luyện viên của chúng ta đã tập luyện, thi đấu xuất sắc mang về nhiều thành tích, nhiều tấm huy chương ở khu vực, châu lục và thế giới cho đất nước, đặc biệt là tại các Đại hội Olympic, Đại hội thể thao Châu Á (Asiad), Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết quả trên khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, cũng như sự động viên, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và quyết tâm của toàn ngành thể dục thể thao. Trong đó có quá trình phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Do đặc thù của quá trình tập luyện và thi đấu thể thao với những đợt tập huấn, thi đấu kéo dài, các vận động viên, huấn luyện viên phải tập trung toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết để phấn đấu nhằm đạt được thành tích cao nhất, do đó điều kiện học tập nâng cao trình độ văn hoá, theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề bị hạn chế, trong khi đó tuổi "nghề" của vận động viên là không dài, thu nhập không ổn định. Vì vậy sau thời gian phấn đấu, cống hiến cho đất nước, các vận động viên mới có điều kiện bắt đầu học tập, tìm kiếm việc làm để bảo đảm cuộc sống khi tuổi đời không còn trẻ. Cũng do chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng nên nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con em mình theo nghề thể thao dẫn đến tâm lý vận động viên chán nản, không quyết tâm tập luyện, thường dễ bỏ nghề, công việc tìm kiếm tài năng thể thao vì thế mà tương đối khó khăn

Trong thời gian qua Nhà nước đã ban hành một số chế độ, chính sách dành cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2006. Tuy nhiên, Quyết định này mới chỉ đề cập đến các nội dung về tiền công, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình tập luyện và thi đấu, chế độ thưởng bằng tiền cho vận động viên, huấn luyện viên khi đạt thành tích mà chưa đề cập đến các chính sách ưu đãi về lâu dài cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc như: đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giới thiệu việc làm, nhà ở. . .

2. Hiện nay, một số vận động viên nước ta đã lập được những thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp cận trình độ cao của thể thao thế giới, Châu Á. Tiêu biểu như Trần Hiếu Ngân đạt huy chương bạc môn Taekwondo tại Đại hội Olympic Sydney năm 2000, Hoàng Anh Tuấn đạt huy chương bạc môn cử tạ tại Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008, Nguyễn Duy Bằng nhảy cao 2,25m, đứng thứ 3 giải điền kinh các ngôi sao Châu Á, Nguyễn Thị Nhung vô địch nhảy cao nữ Châu Á, vận động viên thể hình Lý Đức 6 lần vô địch Châu Á… Song với chế độ ưu đãi như hiện nay, chưa bảo đảm được sự tập trung tập luyện, cống hiến và duy trì thành tích một cách ổn định, lâu dài, cũng như không thu hút được nguồn lực là vận động viên vào ngành thể thao.

Trong thực tiễn tại một số địa phương đã có chính sách ưu đãi về đất đai, nhà ở cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc như: Nguyễn Thuý Hiền (Hà Nội), Trần Hiếu Ngân (Phú Yên), Bùi Thị Nhung (Hải Phòng), Nguyễn Thị Thu Cúc (Cần Thơ), Lý Đức (TP. Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Bông (Thừa Thiên Huế)…

Vì vậy, cần thiết tạo cơ chế để các địa phương căn cứ áp dụng các chính sách hỗ trợ những vận động viên có cống hiến.

Hiện nay Nhà nước đã có các chế độ, chính sách về nhà ở, trợ cấp ưu đãi cho một số đối tượng như người có công, người thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu, người có hoàn cảnh khó khăn…Do đó, việc ghi nhận những đóng góp của đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc bằng các chế độ, chính sách tương tự là xứng đáng.

Kinh nghiệm ở một số nước cho thấy, nhà nước đặc biệt coi trọng và đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên phân đấu dành huy chương và xếp thứ hạng cao tại các đại hội thể thao thế giới, châu lục và khu vực. Tiêu biểu như Trung quốc với kế hoạch 20 năm (1980- 2000) đưa thể thao Trung Quốc vào tốp 6 quốc gia đứng đầu Đại hội Olympic và Chính phủ Trung Quốc đã tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008, kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã đứng đầu toàn đoàn về số huy chương vàng (51 HCV). Uỷ ban Olympic Mỹ ban hành "Kế hoạch hành động dành huy chương". Austraiia ban hành: "Kế hoạch dành huy chương vàng thế vận hội" với những chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu về nhà ở, việc làm, thưởng… cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Một số nước còn có chính sách trợ cấp ưu đãi suốt đời cho vận động viên dành huy chương vàng 0lympic.

3. Khoản 4 Điều 32 và khoản 3 Điều 33 của Luật thể dục, thể thao quy định: “Vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vu, chăm sóc sức khoẻ, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ’’, "Huấn luyện viên huấn luyện vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi về đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ’’

Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đều có các quy định liên quan, theo đó trong một số trường hợp Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể đối tượng cũng như chế độ ưu đãi. Ví dụ: Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 31/12/204 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, trong đó có các trường hợp được miễn giảm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục có quy định về các trường hợp được hưởng trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh, trong đó có xác định đối tượng là: “người có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập,  sản xuất, chiến đấu", tiêu chuẩn, mức và thủ tục cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quy định.

II- Quan điểm xây dựng Quyết định:

1. Tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong quá trình tập luyện, thi đấu và có chế độ ưu đãi thoả đáng khi họ đạt thành tích xuất sắc phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

2. Tập trung ưu tiên những huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Olympic, giải thể thao châu lục và thế giới nhằm khuyến khích các vận động viên kiên trì tập luyện, phấn đấu hết mình đạt thành tích cao.

3. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện bảo đảm các chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên.

III- Nội dung cơ bản của Quyết định:

1. Đối tượng thụ hưởng chế độ ưu đãi (Điều l):

Đây là chính sách ưu đãi dành cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao sau quá trình phấn đấu, cống hiến và đạt được những thành tích nhất định, đã thôi làm vận động viên để chuyển sang công việc khác nhằm tạo điều kiện cho họ khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm, lập nghiệp.

Dự thảo Quyết định xác định chỉ những huấn luyện viên, vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại Đại hội 0lympic, Đại hội thể thao Châu Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á được hưởng các chính sách ưu đãi. Bởi lẽ đây là những Đại hội thể thao thể hiện cao nhất, toàn diện nhất mục tiêu của thể thao phục vụ sự phát triển con người, qua đó góp phần xây dựng một xã hội hoà bình, hữu nghị, đoàn kết, vươn tới những giá trị cao đẹp và bảo vệ phẩm giá con người thông qua giáo dục thế hệ trẻ bằng biện pháp thể thao. Trong các Đại hội này đòi hỏi vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, trung thực nhất nhằm mang lại vinh quang về cho đất nước, qua đó biểu dương lực lượng, trình độ thể thao nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội, giá trị nền văn hóa, công bằng văn minh xã hội nói chung của mỗi quốc gia.

Đối với các giải vô địch khu vực, châu lục và thế giới từng môn do Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế tổ chức, mang tính chuyên nghiệp và thương mại.

Do vậy, để thu hút nhân tài thể thao, khuyến khích nâng cao thành tích, ghi nhận quá trình đóng góp nhiều năm vì mục tiêu thể thao cao cả, thì rất cần có chính sách đãi ngộ đặc biệt riêng cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao trong các Đại hội thể thao Đông Nam Á, Châu Á và Đại hội Olymic .

2. Các chế độ ưu đãi cụ thế:

a) Ưu đãi học tập, đào tạo, giới thiệu việc làm (khoản 1 khoản 2 Điều 2)

Về ưu đãi học tập, đào tạo: Dự thảo Quyết định quy định nội dung này căn cứ chủ yếu vào Điều 33 Nghị định 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục về đối tượng đối tượng được hưởng trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh, trong đó có đối tượng là người có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu. Dự thảo xác định huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc thuộc đối tượng này.

Về mức độ ưu đãi: tham khảo chế độ ưu đãi về giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con em của họ (Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 và Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLDTBXH-BGDDT- BTC ngày 20/11/2006) dự thảo quy định chế độ ưu đãi về học tập, đào tạo đối với huấn luyện viên, vận động viên gồm: ưu tiên trong tuyển sinh, chính sách miễn, giảm học phí. Riêng đối với chính sách miễn, giảm học phí, căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, dự thảo xác định huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc được giảm 70% học phí khi theo học chuyên ngành thể dục thể thao.

Về chế độ ưu tiên giới thiệu việc làm, trên cơ sở tình hình thực tiễn về khả năng tìm kiếm việc làm sau khi thôi làm vận động viên, dự thảo khẳng định nguyên tắc các vận động viên xuất sắc được ưu tiên giới thiệu, tuyển chọn vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…Trong từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào thành tích mà vận động viên đạt được để xếp loại thứ tự ưu tiên. Đồng thời, dự thảo cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho vận động viên xuất sắc.

b) Chế độ ưu đãi nhà ở (khoản 3 Điều 2)

Căn cứ quy định tại Điều 53, 54 Luật Nhà ở về đối tượng và điều thuê, thuê mua nhà ở xã hội, Điều 62, 63, 64 Luật Nhà ở về hỗ trợ, cải thiện nhà ở, các quy định về giao đất ở và miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai và Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, dự thảo Quyết định quy định vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ nhà ở theo các mức cụ thể căn cứ vào thành tích mà vận động viên, huấn luyện viên đạt được và khả năng, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Cụ thể:

- Vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc được xét hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ về nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất cho huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại địa phương.

IV- Mộf số vấn đề có liên quan:

1. Về chế độ ưu tiên cử huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. nghiệp vụ trong và ngoài nước Trong quá trình soạn thảo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự kiến đưa chính sách trên vào dự thảo Quyết định nhằm khuyến khích các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc nâng cao trình độ đế tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Tuy nhiên, trên cơ sở một số ý kiến đóng góp và nghiên cứu tình hình thực tiễn, Bộ cho rằng việc ưu tiên này thuộc do các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý huấn luyện viên, vận động viên thực hiện căn cứ vào nhu cầu công việc của từng đơn vị và các chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị. Do vậy, nếu đưa vào thành một nội dung trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là không phù hợp.

2. Về chế độ trợ cấp ưu đãi một lần và trợ cấp học tập hàng tháng

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự kiến đưa chế độ trợ cấp ưu đãi một lần và trợ cấp học tập hàng tháng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc sau khi thôi làm huấn luyện viên, vận động viên.

Tuy nhiên, căn cứ văn bản góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và một số cơ quan liên quan, đồng thời nghiên cứu cụ thể các quy định về chế độ trợ cấp hiện hành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận thấy quy định chế độ trợ cấp cho huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc là vấn đề nhạy cảm, có ý nghĩa xã hội lớn. Quy định này vừa phải bảo đảm có căn cứ pháp lý rõ ràng, vừa phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Người có công với cách mạng, trong đó có chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi đối với người có công; Điều 56, Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định chế độ trợ cấp một lần; Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức. Song, những văn bản này chỉ là căn cứ so sánh, mà không phải là căn cứ pháp lý để ban hành chế độ trợ cấp đổi với vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc. Do vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa trình Thủ tướng Chính phủ chế độ trợ cấp đối với huấn luyện viên, vận động viên trong dự thảo văn bản này. Thời gian tới, khi Pháp lệnh Người có công với cách mạng được sửa đổi, với xu hướng bổ sung thêm đối tượng là người có công trong công cuộc xây dựng đất nước thì sẽ có cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng ban hành chế độ này đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCTDTT, L(10b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác