2672/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề cử danh sách lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An và Quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 87/UBND-VP9 ngày 03/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị lập hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An và Công văn số 4391/UBNDNX ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị lập hồ sơ Quần đảo Cát Bà trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ đệ trình Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo như sau:

Trong những năm qua, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành lập hồ sơ một số di tích tiêu biểu của Việt Nam đệ trình UNESCO xét duyệt và đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, trong đó có 05 di sản văn hóa (Quần thể Di tích cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu Di tích Mỹ Sơn, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành Nhà Hồ) và 02 di sản thiên nhiên (Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng). Sau khi được ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, các di tích này đã phát huy giá trị mang lại hiệu quả to lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và trở thành các điểm du lịch mang lại nguồn thu nhập quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương nói riêng, cũng như của đất nước nói chung.

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng, ngày 16/8/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp với sự tham gia của đại diện: Hội đồng Di sản Di sản văn hóa quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), một số nhà khoa học, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng để thảo luận về khả năng và tiêu chí lựa chọn cho việc lập hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) và Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất chủ trương đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ hai di sản nói trên. Vì vậy, để tiếp tục khẳng định và phát huy giá trị các di tích tiêu biểu của đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan lập hồ sơ trình UNESCO trong những năm tới, bao gồm:

1. Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

2. Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng).

(Xin gửi kèm trích ngang tóm tắt di sản Quần thể Danh thắng Tràng An và Quần đảo Cát Bà).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép triển khai các thủ tục theo quy định hiện hành của UNESCO./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (đế báo cáo);

- Bộ Ngoại giao;

- Hội đồng Di sản VHQG;

- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

- UBND tỉnh Ninh Bình,

- UBND Tp. Hải Phòng;

- Lưu: VT, DSVH. NVC.18.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác