267/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10/10/2010

Ngày 19 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010. Cùng dự có Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổ đạo diễn chương trình diễu hành nghệ thuật và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Văn phòng Bộ:

- Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Tổ chức tại cuộc họp ngày 17 tháng 8 năm 2010, sớm hoàn thiện bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long-Hà Nội quyết định;

- Rà soát, thống kê số lượng, thiết kế mẫu và tiến hành in giấy mời, phù hiệu, chuẩn bị hoa, dải lụa, ảnh Bác, cờ Tổ quốc dùng cho lực lượng diễu hành, lực lượng và thành phần đứng tại sân Quảng trường Ba Đình;

- Tích cực triển khai phương án lắp đặt hệ thống màn hình LED theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tiến hành lắp đặt 02 màn hình LED tại Quảng trường Ba Đình theo ma két đã được phê duyệt; tiến hành khảo sát khu vực đường Bắc Sơn để lắp đặt bổ sung 01 màn hình LED theo chỉ đạo của Ban Tổ chức tại cuộc họp ngày 17/8/2010;

- Đôn đốc các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội khẩn trường hoàn thiện thiết kế xe mô hình, tổ chức họp để góp ý, hoàn thiện thiết kế trước khi triển khai thực hiện;

- Đề xuất phương án bố trí ghế ngồi cho lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình;

- Đề xuất phương án bố trí bữa ăn nhẹ, nước uống cho các lực lượng tham gia sơ duyệt, tổng duyệt và buổi chính thức;

- Đôn đốc Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam khẩn trương hoàn thiện bài thuyết minh giới thiệu về Ngành văn hoá, thể thao và du lịch;

- Tham mưu, đề xuất việc họp Tiểu ban Diễu hành để thống nhất thiết kế xe môn hình, kịch bản tập luyện;

- Tổ chức quay phim việc sản xuất trống tại Đọi Sơn, Hà Nam phục vụ các hoạt động trong chương trình 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

2) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Sớm hoàn thiện thiết kế kỹ thuật ma két tổng thể trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình và tổ chức thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2010;

- Tổ chức thi công xe mô hình của Bộ theo thiết kế đã được phê duyệt;

- Cử cán bộ tham gia góp ý thiết kế makét xe mô hình của các khối tham gia diễu hành;

- Chủ trì thiết kế phương án trang trí Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (phương án dự phòng).

3) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành, báo cáo Hội đồng nghệ thuật cho ý kiến, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Chỉ đạo Nhà hát Ca, múa, nhạc nhẹ Việt Nam tích cực triển khai tập luyện Chương trình diễu hành nghệ thuật theo kịch bản đã được phê duyệt;

- Bố trí lực lượng đi hai bên xe mô hình khối Văn hoá, xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật 30 phút tại Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (phương án dự phòng).

4) Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện định mức chi cho các nhiệm vụ được giao, thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Đề nghị các đơn vị tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);

- Lưu: VT, VP (THTT), NVN.20.         

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác