2684 /BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn về việc Thờ tượng Hùng Vương trong các đình làng

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre báo cáo về việc nhiều đình làng trong tỉnh Bến Tre đưa tượng Quốc tổ Hùng Vương vào thờ, tượng do các tổ chức, cá nhân cung tiến với nhiều mẫu khác nhau, có tượng rất xa lạ với văn hóa Việt Nam. Trước tình hình trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đình làng là nơi thờ Thành hoàng, vị thần có vai trò bảo hộ cho sự yên ổn, thịnh vượng của dân làng. Vị thần được thờ có thể là thiên thần hoặc nhân thần và được đặt thờ ở vị trí quan trọng nhất của ngôi đình (chính giữa hậu cung). Ngoài ra, đình còn thờ các vị tiền hiền, hậu hiền là những người có công lao đối với làng xã. Đối với trường hợp các ngôi đình vốn dĩ không thờ Hùng Vương, khi đưa tượng Hùng Vương vào thờ sẽ dẫn đến tình trạng: Tượng Hùng Vương được thờ ở vị trí của Thành hoàng, như vậy việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích; nếu đặt tượng thờ Hùng Vương không phải ở vị trí trung tâm, vô hình chung đã hạ thấp hình ảnh của Hùng Vương với ý nghĩa là vị Quốc tổ.

Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:

- Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi làm biến dạng di tích như: tu bổ di tích khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, sơn thếp lại các tượng thờ không đúng quy cách, tiếp nhận đồ thờ tự không phù hợp,…

- Chỉ đưa tượng Hùng Vương vào thờ ở nơi đã thờ Hùng Vương từ lâu đời, mẫu tượng thống nhất theo mẫu ở di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý tôn giáo và hội tôn giáo ở địa phương tăng cường công tác tuyền truyền giải thích để nhân dân hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, nghi thức thờ phụng truyền thống của dân tộc đã được xác lập qua thời gian.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT, QLDT, NĐD.75.

 

 

 PHIẾU  TRÌNH XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Cục trưởng Nguyễn Thế Hùng

1. Tên công việc: Thờ tượng Hùng Vương trong một số đình làng tỉnh Bến Tre

2. Văn bản kèm theo: Công văn số 854/SVHTTDL-NVVH ngày 10/7/2012 của Sở VHTTDL Bến Tre

Ý kiến của Phó Cục trưởng phụ trách phòng:

 

Họ tên và chữ ký

 

Ý kiến của Cục trưởng:

 

Họ tên và chữ ký

Chuyên viên trực tiếp giải quyết công việc: Nguyễn Đức Dũng

 

* Yêu cầu chuyển phát nhanh: Có □     

       Lãnh đạo duyệt

 

      

Hà Nội, ngày  25  tháng  7  năm 2012

TRƯỞNG PHÒNG

Nông Quốc Thành

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC DI SẢN VĂN HÓA

Hà Nội, ngày        tháng  7   năm 2012

 

 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Thứ trưởng Lê Khánh Hải

1. Tên việc: Thờ tượng Hùng Vương trong các đình làng

2. Đơn vị đề xuất vấn đề: Cục Di sản văn hoá.

3. Văn bản kèm theo: Dự thảo Công văn

Tóm tắt nội dung và kiến nghị

Nội dung trình:

Một số đình làng khi đưa tượng Hùng Vương vào thờ sẽ dẫn đến tình trạng tượng Hùng Vương được thờ ở vị trí của Thành hoàng, như vậy việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích.

Ý kiến của Cục Di sản văn hóa:

 Cục Di sản văn hoá xin được báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng ký công văn gửi các Sở VHTTDL để chấn chỉnh tình trạng này.

                                                          Cục trưởng

 

                                                      Nguyễn Thế Hùng

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

Ý kiến của Thứ  trưởng

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

 

 4. Hoàn thiện hồ sơ ngày  /7/2012

 Chuyên viên theo dõi

 Nguyễn Đức Dũng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác