26/TB - BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại cuộc họp với Tiểu ban Diễu hành

Ngày 05 tháng 10 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã có buổi làm việc với Tiểu ban Diễu hành. Sau khi nghe Thường trực Ban Tổ chức báo cáo, kiến nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1. Việc thể hiện của lực lượng tham gia diễu hành phải khí thế, hào hùng, mang thông điệp giới thiệu đất nước, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới tới nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

2. Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội phụ trách các khối diễu hành thực hiện theo các thông báo của Ban Tổ chức, thông báo số 20/TB-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2010 thông báo kết luận của Trưởng Ban Tổ chức sau cuộc họp rút kinh nghiệm buổi sơ duyệt.

3. Một số nội dung cụ thể:

- Các khối phải đảm bảo kỷ luật, thực hiện theo hướng dẫn của Tiểu ban An ninh-Trật tự về tuyến đường tập kết và di chuyển đến nơi tập kết. Coi trọng việc rà soát và kiểm soát con người cụ thể của các khối theo danh sách đã đề xuất với Tiểu ban An ninh-Trật tự.

- Không thay đổi cách thức bố trí khối (hàng ngang x 10, hàng dọc x 16). Tuy nhiên, đề nghị các khối bố trí đội hình rộng hơn: người cách người hàng ngang và hàng dọc cách nhau 01 sải tay.
- Ban Tổ chức sẽ bổ sung lực lượng để phối hợp với các Trưởng khối; kẻ sơn nơi tập kết của từng khối và vạch xuất phát.

- Các khối có mặt tại vị trí tập kết vào lúc 06h00 sáng, buổi chính thức sáng 10 tháng 10 năm 2010.
- Đồng ý với đề xuất của Khối Tôn giáo tại Công văn số 829/TGCP-VP về việc bổ sung cán bộ tham gia diễu hành Khối Tôn giáo.

- Thường trực Ban Tổ chức cấp thẻ buổi chính thức cho các khối vào ngày 08 tháng 10 năm 2010 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 08h00 sáng.

- Các khối có điều chỉnh, bổ sung đạo cụ liên hệ với Thường trực Ban Tổ chức để cấp phát theo quy định.

4. Thành phố Hà Nội:

- Kiểm tra, tăng cường hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí tập kết lực lượng của các khối, trên tuyến đường diễu binh, diễu hành đi qua và các vị trí kết thúc diễu binh, diễu hành trong buổi tổng duyệt và buổi chính thức (đảm bảo ánh sáng).

- Đảm bảo loa phát thanh của các tuyến phố, đặc biệt tại các vị trí tập kết của các khối.
- Hướng dẫn cho khối đứng Hà Nội (8000 người) về kịch bản, nội dung chương trình.
Ban Tổ chức đề nghị Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, nganh, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tiểu ban An ninh-Trật tự;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác