2704/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa, thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chùa Tường Vân, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3790/UBND-VX ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Tường Vân (chùa Giáng), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (kèm hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận chủ trương và nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Tường Vân (chùa Giáng) với các hạng mục tôn tạo Vườn tháp (tháp và mộ) và Nhà hội họp của Hội Phật giáo.
2. Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần điều chỉnh một số nội dung sau:
- Đối với Nhà hội họp của Hội phật giáo: Để đảm bảo kiến trúc hài hòa với các công trình xung quanh, cần giảm chiều cao công trình xuống dưới 8,5m, tường xây gạch, trát vữa. Không đắp kìm trên mái và hổ phù tại tường hồi. Bổ sung bản vẽ phòng chống mối mọt, cấp điện và cấp thoát nước cho công trình.
- Đối với Vườn tháp:
+ Khu mộ: cần đánh giá giá trị mộ, làm rõ trong mộ có cốt không, điều chỉnh thiết kế theo hướng giảm quy mô xây dựng mộ và trụ cổng; không xây mái 3 tầng, bình phong trước mộ và không chạm chữ thọ trên tường mộ.
+ Đối với tháp: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng công trình bằng gạch và theo phong cách kiến trúc truyền thống tại địa phương.
+ Thống nhất vị trí tháp tại các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt Vườn tháp với phương án được đề xuất trong mặt bằng tổng thế di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác