2706/BVHTTDL-GĐ

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Phúc đáp công văn số 6044-CV/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cung cấp tài liệu hôn nhân có yếu tố nước ngoài, sau khi nghiên cứu văn bản và tổng hợp các tài liệu, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thức sâu sắc vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài hiện nay đang diễn biến phức tạp và có nhiều biểu hiện tiêu cực: hiện tượng buôn bán phụ nữ trá hình dưới dạng kết hôn với người nước ngoài, danh dự, tính mạng một số phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài bị xâm hại. Mặt khác, những năm gần đây hiện tượng phụ nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân với người nước ngoài trở về quê, dặc biệt đối tượng trẻ em có cha là người nước ngoài về sống tại Việt Nam cũng gia tăng gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho các em.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và thử nghiệm mô hình Giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài” tại 8 tỉnh /thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu từ năm 2007 – 2009. Nhằm nâng cao nhận thức cho các gia đình và cộng đồng hiểu rõ “quyền bình đẳng và hạnh phúc chính đáng của phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân; bảo đảm việc kết hôn với người nước ngoài được thực hiện đồng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000", mô hình đã triển khai các hoạt động: xây dựng và duy trì Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhóm tín dụng tiết kiệm, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền các văn bản luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, của dân tộc Việt Nam một cách sâu rộng đến tận xóm, ấp và từng gia đình góp phần phòng ngừa, hạn chế những tiêu cực trong các cuộc kết hôn có yếu tố nước ngoài từ gia đình và cộng đồng. Sau 5 năm triển khai thử nghiệm mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Để có được số liệu và đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Năm kết hôn với người nước ngoài, trong kế hoạch năm 2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thu thập số liệu tại các tỉnh, thành phố và điều tra thực địa một số tỉnh phía Nam, để từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp ngăn chặn tiêu cực trong hôn nhân với người nước ngoài.

Mặc dù chưa có số liệu thống kê, song qua nhiều nguồn khác nhau, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch nhận định một số nguyên nhân sau đây dẫn đến tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trong những năm vừa

- Nguyên nhân từ gia đình và bản thân người kết hôn với người nước ngoài

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn do thiếu công ăn việc làm có thu nhập ổn định, hoặc do thiên tai, dịch bệnh,...

Do nhận thức của các thành viên một số gia đình cũng như bản thân người phụ nữ khi kết hôn với người nước ngoài không xuất phát từ tình cảm, tình yêu đôi lứa, mà chỉ là sự chấp nhận để mong có được cơ hội đổi đời.

Do báo hiếu cha mẹ cũng là một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều ở các cuộc kết hôn của phụ nữ các tỉnh phía Nam với người nước ngoài.

- Nguyên nhân tố xã hội

Sự giao lưu giữa công dân của các quốc gia khác nhau dẫn đến xu thế tất yếu không gian mở của các cuộc kết hôn xuyên quốc gia.

Sự di dân thông qua nguồn xuất khẩu lao động (chủ yếu lao động nữ) để thực hiện các công việc giản đơn như giúp việc gia đình ở nước ngoài, họ đã kết hôn với người nước sở tại.

Lối sống hưởng thụ thâm nhập vào một bộ phận dân chúng làm nảy sinh tư tưởng thích hưởng thụ, không thích lao động nên không ít phụ nữ đã chọn việc kết hôn với người nước ngoài với hy vọng có được cuộc sống giầu  sang nơi xứ người.

Nhận thức của các cấp chính quyền cơ sở về luật pháp liên quan đến hôn nhân gia đình còn hạn chế, có nơi thực hiện việc đăng ký kết hôn hay cấp giấy chứng nhận độc thân còn mang tính hình thức, chưa có xác minh.

- Nguyên nhân từ yếu tố pháp lý

Theo quy định hiện nay, ngoài Hội Liên hiệp phụ nữ thì chưa có cơ quan nào có thẩm quyền tư vấn cho phụ nữ có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài. Việc không cho phép các loại hình tư vấn, môi giới này hoạt động công khai dẫn đến việc không quản lý giám sát được hoạt động này.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài diễn ra không đúng thủ tục, trình tự pháp lý.

Chưa có những chương trình, kế hoạch phối hợp mang tầm quốc gia giữa Việt Nam với những nước có phụ nữ Việt Nam kết hôn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đề xuất một số giải pháp

Để giảm thiểu những tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Ban tuyên giáo Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình nói riêng, đường lối, chủ trương, luật pháp của Việt Nam nói chung để các cấp, các ngành, các gia đình và người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì mô hình can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đã được kiểm chứng.

Chỉ đạo cơ quan có liên quan nghiên cứu giải pháp cho phép thành lập các trung tâm môi giới hôn nhân hoạt động có sự quản lý của nhà nước để kiểm soát hoạt động của các loại hình này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hôn nhân.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trân trọng kính gửi Ban Tuyên giáo Trung ương./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Văn phòng Ban cán sự Đảng;

- Lưu: VT. GĐ, Nhật (08);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác