2712/QC-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUY CHẾ Chấm thi và khen thưởng "Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ III, Hà Nội - 2010"

(Ban hành theo Quyết định Số 2712/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Giám khảo:

Hội đồng Giám khảo là những nhà hoạt động. Xiếc tiêu biểu đại diện cho nghệ thuật Xiếc trong nước và quốc tế, có uy tín về chuyên môn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập, gồm Chủ tịch và các Ủy viên.

- Theo dõi đầy đủ các buổi diễn, chấm điểm các tiết mục, đảm bảo tính khách quan, chính xác.

- Đánh giá chất lượng trong Liên hoan.

- Chủ tịch thay mặt Hội đồng Giám khảo báo cáo tổng kết Liên hoan.

2. Nguyên tắc làm việc và thể hệ xét khen thưởng:

2. 1. Nguyên tắc làm việc:

- Hội đồng Giám khảo cho điểm độc lập bằng phiếu kín, nộp cho Tổ thư ký ngay sau khi biểu diễn xong (mỗi tiết mục thi diễn 2 lần).

- Thành viên Hội đồng Giám khảo đến chậm 1/4 thời gian tiết mục đang biểu diễn, là người đang công tác tại đơn vị nghệ thuật; chỉ đạo nghệ thuật; thày dạy trực tiếp, tác giả, đạo diễn, họa sĩ, biên đạo, nhạc sĩ của tiết mục và nghệ sĩ dự thi sẽ không chấm điểm tiết mục đó.

- Điểm của thành viên nào cao hơn hoặc thấp hơn 02 điểm so với điểm trung bình cộng của toàn hội đồng Giám khảo sẽ bị loại bỏ.

2. 2. Thể lệ, cơ cấu xét giải thưởng:

+ giải vàng (điểm đạt từ 18 đến 20 điểm).

+ Giải bạc (điểm đạt từ 16 đến 17,9 điểm).

+ Giải đồng (điểm đạt từ 14 đến 15,9 điểm).

Số lượng giải thưởng không quá 30% số tiết mục tham gia. Điểm xét giải tính từ cao xuống thấp

Ngoài các giải thưởng chính thức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét đề xuất với Ban Chỉ đạo tặng một số giải thưởng cho diễn viên trẻ xuất sắc, có những sáng tạo độc đáo.

3. Hình thức chấm điểm:

Hội đồng Giám khảo chấm theo thang điểm 20 (có số lẻ thập phân), 10 điểm dành cho kỹ thuật, 10 điểm dành cho nghệ thuật

4. Tiêu chuẩn xét cho điểm:

- Kỹ thuật: Đạt được sự chính xác cao những động tác phức tạp về kỹ thuật, kỹ xảo của thể loại nghệ thuật xiếc trong tiết mục biểu diễn.

- Nghệ thuật đạt được sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn với tiết tấu âm nhạc, mỹ thuật, trang phục và bố cục tiết mục, tạo được hiệu quả thẩm mỹ nghệ thuật tới người xem.

5. Hình thức khen thưởng:

Các hình thức khen thưởng giải Vàng, Bạc, Đồng đều có Cúp, Bằng chứng nhận. Giải thưởng khác có Bằng chứng nhận.

* Giải thưởng: Là những giấy chứng  nhận để thể hiện các giải Vàng, Bạc: Đồng (không có tiền thưởng kèm theo)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác