2713/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc bầu Chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới giai đoạn nước rút

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết với 27 địa danh khác trên thế giới để bầu chọn ra 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Open World phát động từ năm 2007, ngày 11/11/2011 New Open World sẽ công bố 07 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp trong việc tuyên truyền, bầu chọn Vịnh Hạ Long giai đoạn nước rút như sau:

Triển khai bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ; chỉ đạo các trường Đại học. Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp và hệ thống các trường Trung học Phổ thông trong toàn quốc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại trang web: www.new7wonders.com

Mọi thông tin về việc hướng dẫn bầu chọn Vịnh Hạ Long xin liên hệ Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hà Nội, đơn vị thường trực bầu chọn Vịnh Hạ Long, điện thoại 0439.433.629, hoặc liên hệ với đồng chí Trần Nhất Hoàng, điện thoại: 091.033.355, đồng chí Quản Văn Hải, điện thoại 0984.223.895.

Tuyên truyền, bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Quan hệ quốc tế Bộ GD&ĐT;

- Vụ Giáo dục Đại học Bộ GD&ĐT;

- Vụ trung học Phổ thông Bộ GD&ĐT:

- Cục hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL;

-Lưu: VT, ĐTN, H.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác