2714/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang

Ngày 12/8/2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang để nghe báo cáo về Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang báo cáo Đề án và các kiến nghị của Trường, ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị của Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang trong việc xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề; cùng với các điều kiện và năng lực hiện có được trình bày trong Đề án, chấp thuận thông qua Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

Yêu cầu Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đơn vị chức năng để hoàn chỉnh Đề án. Trên cơ sở Đề án được hoàn thiện, giao Vụ Đào tạo trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án và chuyển hồ sơ Đề án sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm thủ tục thẩm định thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

2) Bên cạnh việc tiến hành làm các thủ tục thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng trong việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu về cơ cấu bộ máy của một cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng. Đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung 02 Phó Hiệu trưởng cho Ban Giám hiệu của Nhà trường trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ bản các hạng mục còn lại của dự án đầu tư xây dựng trường đảm bảo tiến độ, chất lượng để đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, cần quan tâm đến hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và môi trường.

- Cùng với đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, nhà trường cần quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Cần duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, chào cờ, hát quốc ca định kỳ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Nhà trường

- Tăng cường quan hệ với chính quyền địa phương, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc xin thêm quỹ đất để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động đào tạo, đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai. Trước mắt, cần quan tâm xây dựng khu ký túc xá cho học sinh, sinh viên. Nguồn vốn đầu tư xây dựng bằng trái phiếu Chính phủ, nếu không được thì sử dụng ngân sách từ Bộ.

3) Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo làm việc với Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang để tuyển chọn, bổ sung đội ngũ lãnh đạo trong Ban giám hiệu, đáp ứng yêu cầu cần thiết trong hiện tại và tương lai.

4) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục có kế hoạch phù hợp trong việc phân bổ ngân sách hàng năm để Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao. Đặc biệt lưu ý đến nguồn kinh phí xây dựng cơ bản tập trung để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án xây dựng trường, đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

5) Giao Vụ Đào tạo hướng dẫn Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang hoàn thiện Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang theo đúng các quy định hiện hành.

6) Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang soạn thảo văn bản của Bộ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xin cấp khoảng 5ha đất cho Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang trong thời gian tới.

Văn phòng Bộ thông báo để Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Vụ, đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT), ĐMT.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác