2719/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ II

Ngày 11 tháng 8 năm 2011, tại thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III (Liên hoan) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lần thứ II. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Trần Kim Mai - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan.

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức liên hoan và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Liên hoan Múa không chuyên lần III được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang góp phần quảng bá, phát triển du lịch Tiền Giang nói riêng và Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đề nghị tỉnh Tiền giang phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan, có những chương trình, nội dung cụ thể gắn kết với quảng bá du lịch Tiền Giang, du lịch Việt Nam, có phương án chủ động và đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa điểm trong thời gian diễn ra Liên hoan.

2) Nhìn chung các công việc theo kế hoạch, tiến độ và kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức liên hoan lần thứ nhất được Ban Tổ chức, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tiền Giang cùng các đơn vị liên quan triển khai tương đối tốt, tuy nhiên việc mời các cơ quan Trung ương tham gia và công tác quảng bá, xúc tiến tài trợ chưa có tiến triển đáng kể.

3) Thời gian còn lại ngắn, đề nghị Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Cơ quan Đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá trên phạm vi rộng hơn, từng bước góp phần xây dựng thương hiệu Liên hoan được tổ chức định kỳ. Thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Tiền Giang để tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc và truyền hình các hoạt động của Liên hoan.

4) Thống nhất đề xuất của Ban Tổ chức về khách mời lãnh đạo Trung ương, giao Văn phòng Bộ chuẩn bị giấy mời trình lãnh đạo Bộ xem xét.

5) Đề nghị Ban Tổ chức sớm thông báo kịp thời, cập nhật số lượng các đoàn tham gia Liên hoan, các điều kiện, yêu cầu cụ thể cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cùng phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan thuộc tỉnh Tiền Giang phối hợp, hỗ trợ cung cấp địa điểm phù hợp về hậu cần, kỹ thuật.

6) Giao Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tổ chức buổi chia tay các Đoàn tham gia Liên hoan.

- Hỗ trợ phương tiện đi lại cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.

- Huy động một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hưởng ứng các hoạt động của Liên hoan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND tỉnh Tiền Giang (để phối hợp);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang;

- Cục VHCS; Cơ quan ĐD Bộ Tại TP. HCM;

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam;

- Lưu: VT, VP(THTT) S.45.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác