2720/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập và Dự án xây dựng cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 8 năm 2011, tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập và Dự án cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghe Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập và Dự án cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Về việc kỷ niệm 55 năm thành lập Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh:

- Cơ bản đồng ý đề xuất Chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

- Giao Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, xứng với truyền thống 55 xây dựng trưởng thành của Nhạc viện.

- Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng hướng dẫn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục khen thưởng theo quy định, phấn đấu có kết quả trước dịp tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 9 năm 2011.

- Kiến nghị về tặng bức trướng, thư chúc mừng của Bộ trưởng giao Vụ Thi đua-Khen thưởng báo cáo Bộ trưởng xem xét.

2) Về Dự án xây dựng cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh:

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về: xem xét tạo điều kiện giúp đỡ Nhạc viện trong việc xin cấp đất để xây dựng cơ sở 2 khoảng 12 ha tại phương Tăng Nhơn Phú A, quận 9 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn Nhạc viện hoàn tất các thủ tục theo quy định để sớm cấp đất cho Nhạc viện; xem xét để cấp quyền sở hữu nhà cho Nhạc viện tầng trệt và tầng lửng (diện tích 250m2) tại địa chỉ 77-79 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (hiện đang phải thuê với giá kinh doanh) để làm phòng học cho Khoa Tại chức.

- Đề nghị Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và Vụ Kế hoạch, Tài chính tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về Dự án Cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (tại Thông báo số 2132/TB-BVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Vụ KHTC, Vụ ĐT;

- Nhạc viện TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(12).

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác