2721/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2011

Ngày 12 tháng 8 năm 2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (Hội chợ ITE HCMC 2011) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng-Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ ITE HCMC 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 .

Sau khi nghe Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Ban Tổ chức đã triển khai các công việc chuẩn bị Hội chợ ITE HCMC 2011 cơ bản đúng Kế hoạch được duyệt, đồng bộ trên các mặt. Sự phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

2) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 góp phần quan trọng để nâng tầm Hội chợ ITE HCMC mang tầm vóc quốc gia, quốc tế về du lịch.

3) Thời gian chuẩn bị tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 không còn nhiều, đề nghị Ban Tổ chức thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo Ban Chỉ đạo bằng văn bản vào các ngày 25/8/2011, ngày 10/9/2011 và sau khi kết thúc Hội chợ ITE HCMC 2011. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức, nếu có vướng mắc, phát sinh so với kế hoạch, chương trình Ban Tổ chức báo cáo trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo vị trí, nhiệm vụ chủ động triển khai, phối hợp chỉ đạo, điều hành, tổ chức đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Để tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 đề nghị:

- Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, chỉnh sửa, bổ sung, tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ các công việc, đảm bảo tổ chức thành công Hội chợ ITE HCMC 2011.

- Tổ chức Họp báo quảng bá, giới thiệu về Hội chợ ITE HCMC 2011 tại Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 8 năm 2011, Giao Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ chuẩn bị, tổ chức Họp báo. Đề nghị Ban Tổ chức đầy mạnh công tác quảng bá Hội nghị ITE HCMC 2011 đúng ý nghĩa, yêu cầu.

- Ban Tổ chức phối hợp với Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long đề xuất mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế “Bốn quốc gia – Một điểm đến” trong khuôn khổ ITE HCMC 2011, báo cáo Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước 25/8/2011.

4) Yêu cầu Tổng cục Du lịch khẩn trương chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tổ chức Hội chợ ITE giai đoạn 2011-2015 (đã giao tại các Thông báo số 812/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2011 và số 1576/TB-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2011) báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25 tháng 8 năm 2011. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch để xây dựng Đề án.

5) Về các kiến nghị của Ban Tổ chức:

- Ban Chỉ đạo sẽ xem xét có ý kiến chỉ đạo về nội dung kịch bản Lễ khai mạc Hội chợ ITE HCMC 2011, phần trang trí giao Ban Tổ chức xem xét quyết định.

- Ban Tổ chức đề xuất lịch tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng-Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét phân công.

- Giao Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch cung cấp Phim giới thiệu quảng bá “Bốn quốc gia – Một điểm đến” cho Ban Tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2011 để quảng bá, giới thiệu tại một số hoạt động trong khuôn khổ của Hội chợ ITE HCMC 2011.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (để phối hợp);

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2011;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC, VP;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- TT ĐA, TT và Du lịch (để thực hiện);

- BQL DAMKMR (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(18).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác