2760/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2760/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 7 năm 2013 Về việc xin ý kiến phương án Điều chỉnh vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới.

Kính gửi: - Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 225/TB- VPCP ngày 01/7/2013 về Quy hoạch Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình và Quy hoạch vùng nguyên liệu xi măng, ngày 24/7/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp bàn về phương án điều chỉnh hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Tại buổi họp, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đưa 2 phương án đề nghị điều chỉnh Vùng đệm khu vực phía Đông Nam của Quần thể danh thắng Tràng An. (Công văn số 105/UBND-VP9 ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) Tuy nhiên, do Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường không có lãnh đạo dự nên chưa lựa chọn được phương án nào để vừa đảm bảo cho 2 nhà máy xi măng hoạt động bình thường, vừa thuyết phục UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau cuộc họp, ngày 25/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có công văn số 106/UBND-VP9 đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh ranh giới vùng đệm Quần thể Danh thắng Tràng An theo phương án 2 và có một số đề xuất, kiến nghị (xin gửi kèm bản sao Công văn số 106/ UBND-VP9 ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Để kịp giải trình với IUCN và ICOMOS trong đợt thẩm định tại thực địa sắp tới (từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2013), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức bằng văn bản về phương án do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề xuất để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và thông báo cho IUCN và ICOMOS về việc điều chỉnh vùng đệm Quần thể Danh thắng Tràng An trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Xin nhận được văn bản góp ý của Quý Bộ trước ngày 31/7/2013.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề nếu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (kèm CV 105 và 106 của UBND tỉnh NB);

-TT Chính phủ (để b/c);

-Các Phó TT Chính phủ (để b/c);

- Bộ Ngoại giao (kèm CV 106 của UBND tỉnh NB);

- Bộ trưởng;

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

- UBND tỉnh Bình;

- BQL Quần thể danh thắng Tràng An;

- Lưu: VT, DSVH, NVC.15;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác