2774/BVHTTDL-ĐA

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN 10 Về việc phát sóng trên truyền hình Việt Nam bộ phim truyện nhựa Hoa Đào"

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước CHCHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức "Tuần phim kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9" trên phạm vi cả nước từ ngày 31 tháng 8 năm 2010 đến ngày 06 tháng 9 năm 2010, trong đó bộ phim truyện nhựa "Hoa Đào" sẽ được chọn chiếu khai mạc Tuần phim. Đây là một hoạt động lớn của ngành điện ảnh kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.

Để tuyên truyền rộng rãi bộ phim tới khán giả trong cả nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phát quảng cáo miễn phí một số hình ảnh về bộ phim được chọn chiếu khai mạc tuần phim trên sóng truyền hình trước hoặc sau chương trình thời sự buổi 19h00 với thời lượng 30 giây (có băng gửi kèm) trong các ngày 28, 29, 30 tháng 8 năm 2010.

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tạo điều kiện giới thiệu bộ phim "Hoa Đào'' để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H3.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác