2774/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2774/BVHTTDL-HTQT ngày 29 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013.

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương;

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội;

- Ban Quản lý Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh;

 

Thực hiện Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 2013-2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013 như sau:

- Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2013

- Địa điểm: tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương

- Các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, Triển lãm và Những ngày phim Nga. Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật dự kiến sẽ diễn ra với lịch trình như sau:

- Ngày 12 tháng 11 năm 2013: Lễ khai mạc chính thức và chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Ngày 15 tháng 11 năm 2013: Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh.

- - Ngày 16 tháng 11 năm 2013: Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương.

Bộ đã giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) bố trí đón đoàn nghệ sỹ Nga và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật nói trên.

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện trên, Bộ đề nghị các cơ quan:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tạo điều kiện giúp đỡ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa của phía Nga tại địa phương mình.

2. Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội bố trí địa điểm nhà hát để tổ chức Lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật của phía Nga vào ngày 12 tháng 11 năm 2013.

3. Ban quản lý Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh bố trí địa điểm nhà hát để tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của phía Nga vào ngày 15 tháng 11 năm 2013.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương bố trí địa điểm Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương để tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của phía Nga vào ngày 16 tháng 11 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

-TT  Vương Duy Biên;

-UBND TPHCM và tỉnh Bình Dương;

-TT Tổ chức BDNT;

- Lưu: VT, HTQT, NĐT.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác