2780 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010) tại buổi họp Ban Tổ chức

Ngày 05 tháng 8 năm 2010, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010) đã có buổi làm việc rà soát tiến độ công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện các Bộ, ngành báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, ý kiến các thành viên Ban Tổ chức, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức kết luận:

1. Đề nghị Bộ Ngoại giao có báo cáo bằng văn bản về kế hoạch tổ chức Tiệc chiêu đãi trọng thể tối ngày 01 tháng 9 năm 2010. Một số đề nghị của Bộ Ngoại giao về đơn vị chủ trì tổ chức tiệc chiêu đãi, hình thức tiệc đứng, không có tiết mục nghệ thuật, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức cấp nhà nước các ngày lễ lớn xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bộ Ngoại giao.
2. Đồng ý với kiến nghị của Thành phố Hà Nội và đại diện các Bộ, ngành về “không bố trí các cháu thiếu nhi chào mừng tặng hoa”.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện kịch bản chi tiết Cầu truyền hình trực tiếp gửi Ban Tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương góp ý trước 15 tháng 8 năm 2010. Ban Tổ chức sẽ nghe báo cáo kịch bản hoàn thiện vào 20 tháng 8 năm 2010.

4. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội được phân công nhiệm vụ báo cáo kinh phí về các đơn vị được giao đầu mối tổng hợp trước 15 tháng 8 để gửi Bộ Tài chính theo quy định

5. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ chỉ đạo:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoàn thiện ma két trang trí trong và ngoài hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, lấy ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh xây dựng Chương trình nghệ thuật chào mừng với thời lượng 30 phút. Giao Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện Chương trình. Văn phòng Bộ phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức buổi sơ duyệt vào ngày 22 tháng 8 năm 2010 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

6. Họp Ban Tổ chức lần thứ hai, dự kiến:

- Thời gian: ngày 30 tháng 8 năm 2010.

+ 14h00: Họp Ban Tổ chức.

+ 16h00: Tổng duyệt (đề nghị các Bộ, ngành có liên quan huy động lực lượng làm nhiệm vụ tham gia Tổng duyệt).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác