2780/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế “Gió mùa”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty TNHH Production Thanh Việt tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế “Gió mùa” (Monsoon Festival) và đón đoàn nghệ sĩ quốc tế từ Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc tham gia biểu diễn trong chương trinh.
- Thời gian diễn ra Festival: từ ngày 02 - 04 tháng 10 năm 2014
- Thời gian tổ chức Đêm Gala: ngày 02 tháng 10 năm 2014
- Địa điểm tổ chức Đêm Gala: Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
- Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Công ty TNHH Production Thanh Việt chịu toàn bộ chi phi tổ chức chương trình.
- Chương trình Hợp tác phát triển văn hóa Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2011 - 2015 đài thọ 01 tỉ đồng từ hợp phần Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng cho đêm Gala khai mạc (bao gồm chi phí hậu cần và thuê thiết bị).
Điều 3. Chánh Văn phòns Bộ, Vụ trưởna Vụ Kế hoạch, Tài chính- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TLH (9).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác