2786/TB-BVHTTDL

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thủ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11 tháng 8 năm 2010, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã có buổi làm việc với đồng chí Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phương án bảo vệ nền móng chính điện Lam Kinh, thuộc Dự án phục phỏng dựng khu chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh. Tham dự cuộc họp có: GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, GS, TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học về bảo tồn di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS, TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam; TS Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; đồng chí Ngô Hoài Chung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; đại diện Công ty cổ phần tu bổ di tích và kiến trúc cảnh quan (cơ quan tư vấn). Sau khi nghe đại diện cơ quan tư vấn báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng kết luận như sau:

- Trong quá trình nghiên cứu thiết kế phỏng dựng Khu chính điện cần giữ nguyên hiện trạng yếu tố gốc cấu thành di tích (bao gồm nền và hệ thống chân tảng Khu chính điện) theo đúng quy định của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Để thực hiện, đề nghị nghiên cứu thiết kế hệ khung giằng chịu lực bê tông cất thép phía trên nền móng Khu chính điện để xây dựng công trình mới mô phỏng kiến trúc Khu chính điện; không đặt cột trực tiếp trên chân tảng cũ. Nghiên cứu một số vị trí tiêu biểu của nền Khu chính điện để lắp đặt kinh chịu lực cao phục vụ nhân dân quan sát di tích gốc ở phía dưới. Những vị trí khác có thể lấp cát để bảo vệ di tích gốc và lát gạch phù hợp phía trên.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị tư vấn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện dự án và gọi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chi tiết theo quy định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tỉnh ủy, UBDN tỉnh Thanh Hóa;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c;

- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, THTT, TMT (25);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác